Olomoucká knihovna skrývala pět set let starý dopis

Olomouc - Téměř pět set let starý dopis objevili badatelé ve Vědecké knihovně v Olomouci. Píše se v něm o době císaře Maxmiliána prvního. List byl vložen do Ptolemaiovy Geografie. Jeho autorem je sám překladatel atlasu, přední německý humanista Wilibald Pirckheimer.

List, který Wilibald Pirckheimer vlastnoručně napsal, je adresovaný brněnskému rodákovi Janu Čertovi. Německý filosof dopis zřejmě vložil do zeměpisného atlasu, který na začátku šestnáctého století přeložil z řečtiny do latiny a i se vzkazem ho poslal svému příteli. „Nestává se to často, že naleznete dopis takto významné osobnosti a takhle starý. Určitě bude pro historiky cenný obsah toho dopisu,“ je přesvědčen nálezce rukopisu Jiří Glonek.

Pirckheimer v dopise z roku 1525 například kritizuje rozvrácené společenské a náboženské poměry v Německu na pozadí probíhající tzv. selské války. „Myslím, že to je unikátní dopis. Píše tam i o Dürerovi, který pro to vydání atlasu kreslil nebeskou sféru,“ doplňuje Jiří Glonek.

Dopis je napsaný latinsky a jeho překlad do současné češtiny trval 40 hodin. Pirckheimer byl blízkým přítelem Albrechta Dürera a osobním rádcem císaře Maxmiliána prvního. „Byla to skutečně významná osobnost. U něho v domě v Norimberku nocoval například Luther nebo Melanchton,“ uvádí dále Jiří Glonek. „Protože je to takový unikát, tak bude digitalizován, připojíme ho k záznamu na internet a budeme kontaktovat kolegy v Německu, kde vyšly reedice Pirckheimerových dopisů a tenhle tam určitě nebude,“ naznačuje další osud dopisu Rostislav Krušinský z oddělení historických fondů.

Jen do roku 1800 mají ve Vědecké knihovně v Olomouci na 65 000 knih. Než je badatelé podrobně prostudují, budou na to potřebovat ještě 15 až 20 let.