Projekt Čistá Berounka připravuje stavbu za dvě miliardy korun

Plzeň - Dobrovolný svazek obcí (DSO) Povodí Berounky chystá projekt na zlepšení kvality a čistoty vypouštěných odpadních vod v jednotlivých městech a obcích Plzeňského kraje. DSO proto dnes vybral firmu Veřejné zakázky s.r.o., která by měla pomoci při zpracování výběrových řízení na plánované stavby. Předběžné náklady na projekt Čistá Berounka se odhadují na dvě miliardy korun a patří tak k největší vodohospodářské stavbě v kraji po roce 1989.

Obce se sdružily v březnu roku 2005, aby posílily možnost získání finanční dotace z evropských fondů. V současné době má svazek 12 členů a všichni doufají, že na projekt získají peníze z operačního programu Životního prostředí. Žádost se bude moci podat od 1. dubna. Ve svazku obcí jsou kromě Plzně, která má investovat miliardu korun, také Domažlice, Rokycany, Přeštice, Blovice, Chlumčany, Štáhlavy, Dýšina, Zruč-Senec a Chrást, dále Plánice na Klatovsku a Břasy na Rokycansku.

„Peníze by měly být použity na vybudování nových nebo na úpravu stávajících čistíren vod a kanalizací,“ doplnil ředitel Útvaru koordinace evropských projektů Magistrátu města Plzně Erich Beneš. Podle něj se jedná především o čistotu větších měst a obcí v celém Plzeňském kraji, takže jde spíše o přítoky Berounky. Pokud se finanční prostředky získat podaří, stavba může začít na jaře roku 2009.

Vybraná firma má zajistit poradenství, další výběrová řízení, tendrovou dokumentaci, propagaci díla a vlastní dodavatele. Celý projekt je natolik rozsáhlý a nákladný, že by administrativu všech tendrů a jejich právní pokrytí DSO ani samotné město Plzeň nezvládly. Podle plzeňského primátora Pavla Rödla bude projekt rozdělen na čtyři menší stavby podle lokalizace a podle provozovatele vodovodů a kanalizací.

Vzhledem k tomu, že města mají dlouhodobé provozovatelské smlouvy, mohou získat z fondů jen 60 procent dotací. Jinak by získala 75 procent. „Smlouvy zkrátit nemůžeme, nelze je jednostranně vypovědět,“ řekl Rödl. Výběrová řízení na nové provozovatele mohou být podle starostů vyhlášena až poté, co skončí současné smlouvy, tedy po roce 2015. Projekt Čistá Berounka II. se připravuje už tři roky a zdržely ho právě problémy s EU kvůli těmto smlouvám.

Sídla nad 2 000 obyvatel musí splnit náročné podmínky EU pro čištění vod do konce roku 2010. Stavba by tak měla začít nejpozději v roce 2009, aby se vše do dvou let stihlo. Podle Beneše už je většina stavebních povolení vydána.

Plzeň má v srpnu dokončit stavbu šesti vodovodů a kanalizací za 1,7 miliardy korun, kterou EU podpořila 75 procenty. V regionu se připravuje ještě první etapa projektu Čistá Berounka zasahující do čtyř krajů. Investorem je Vodohospodářské sdružení západních Čech. V Plzeňském kraji se týká Tachova a Stříbra. „Projekt už se předělává tři roky, teď záleží na verdiktu ministerstva a Evropské komise,“ řekl místostarosta Tachova Václav Svoboda.

V tomto měsíci dokončilo devět měst a obcí Plzeňského kraje projekt Čistá Radbuza, výstavbu čistíren a kanalizace za 885 milionů korun. Vyčistily tak tok Radbuzy od Domažlicka po Plzeň.