Neznámá látka zamořila Mži

Plzeň - Neznámá olejovitá látka dnes zamořila několikakilometrový úsek řeky Mže u Plzně. Hasiči zasahovali pomocí norných stěn. K úhynu ryb nedošlo, ale zamoření řeky se v tomto úseku Mže během posledních let opakuje.
 

Olejová skvrna dlouhá několik kilometrů se na řece Mži mezi Radčicemi a Plzní neobjevila poprvé. Hasiči tady v posledních letech zasahovali několikrát, ale nikdy se viníka nepodařilo vypátrat. „Původce nehody do současné doby není znám,“ konstatoval velitel zásahu Milan Klouda. 
 
Danu Brožovou, která v Radčicích žije, neustálé zamořování řeky trápí. Situaci se snaží řešit. Její fotodokumentaci však podle jejího názoru úřady berou na lehkou váhu. Domnívá se, že nečistoty unikají z místní průmyslové zóny, ale prošetření se jí dosud nepodařilo prosadit. „Oni tvrdí, že když tam něco teče, tak tam prý někdo přijede s cisternou a něco jim tam vypustí. Ale nevědí, kdo. Mně se to zdá jako nesmysl,“ zlobí se Brožová. „K zamoření tady došlo už několikrát a nikdy se nic nevypátralo,“ je skeptický další z místních, Josef Louda.
 
Radčický starosta Zdeněk Švarc se také přiklání k názoru, že Mži znečišťuje místní průmyslová zóna. Poslední zamoření dovedlo hasiče až ke kanalizační výpusti, která ze zóny přímo vede. „Naší snahou bude dovést to až do krajnosti, to je do pokuty,“ zdůrazňuje Zdeněk Švarc. „Už jsme řekli několikrát, aby se z té vody vzaly vzorky a vyhodnotily se. A pak by se zjistilo, s čím tam pracují,“ dodává Dana Brožová.    
 
Místní obyvatelé doufají, že tentokrát se již úřadům podaří viníka vypátrat.