Skončí hrací automaty v Nové Roli?

Nová Role - Radní v Nové Roli vydali zákaz provozování hracích automatů poblíž škol. Ministerstvo financí přesto umožnilo provoz jedné herny přímo u základní školy. Ostatní podnikatelé protestují.

Zákaz provozování výherních hracích automatů v okolí škol připravil většinu restauratérů ve městě o značné zisky. „Měl jsem provozovnu, která byla založená na tom, že z padesáti procent bude mít příjem z automatů. Teď jsem jí musel zavřít,“ říká provozovatel jedné z restaurací Alexandr Poláček.   
 
Jako ránu pod pás proto podnikatelé vnímají rozhodnutí ministerstva financí. To umožnilo vznik herny v místě, kde ji městská vyhláška zakazuje. „Jak je to možné, že naproti škole je herna, která má automaty povolené,“ přidává se další provozovatel restaurace Lenka Schmidtová.  
 
Podle ministerstva financí výherní hrací přístroje, které byly známy do roku 89, jsou popsané v zákoně a radnice jejich provoz mohou regulovat. Elektromechanické rulety a videoloterijní terminály jsou však novější a technicky vyspělejší. „Zákon na tyto automaty v době svého vzniku nemohl reagovat. Proto jsou povolovány podle určitého právního titulu, který v zákoně existuje proto, aby mohlo být pružně reagováno na vývoj na trhu,“ vysvětluje situaci Petr Vrzáň z Ministerstva financí ČR.
 
Nové přístroje podle zákona může povolit ministerstvo a radnice s tím nic neudělá. „Myslím si, že je to v rozporu se soužitím, kdy ministerstvo, které sídlí v Praze a o Nové Roli neví vůbec nic, povolí tvrdší hrací přístroje k provozování,“ neskrývá roztrpčení starosta Nové Role Václav Heřman.
 
Podnikatelé to však vnímají jako diskriminaci. „O žádnou diskriminaci se tam nejedná. Jsou to různé hry podle zákona a ty mají odlišně stanovené podmínky pro vstup na trh,“ brání znění zákona Petr Vrzáň
 
O problému budou Novorolští zastupitelé znovu jednat na konci března.