Nebezpečný sklad ohrožuje Třeboňskou pánev

Tábor - Už přes deset let se rozpadá sklad s jedovatými chemikáliemi v Žíšově na Táborsku. Při posledních vichřicích přišel úplně o střechu a sudy začaly protékat. Podle interních materiálů České inspekce životního prostředí je buď už zasažena, nebo alespoň ohrožena velká část chráněného území - Třeboňské pánve.

Polyetherpolyol, ohrožuje zdroje vody. Isokyanátofenyl uvedený v seznamu klasifikovaných nebezpečných látek kromě vody ohrožuje i své okolí. To jsou jen dvě jedovaté látky ze seznamu interní zprávy České inspekce životního prostředí z roku 2001. Situace v zarostlém a pobořeném skladu se od té doby ještě zhoršila. „Znepokojení narůstá, protože se stav té haly neustále zhoršuje,“ říká starosta obce Dušan Hudlík.
 
Vítr strhal z rozpadajících se budov střechy, voda se tak už dostala k rezivějícím sudům. „Hrozí zásadní poškození životního prostředí,“ varuje bývalý ředitel České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích Ladislav Krátký.  
 
Problém je v tom, že firma, která chemikálie do Žíšova dovezla, formálně existuje, její majitel je ale nezvěstný. A za tohoto stavu nemůže podle platných zákonů sklad zabezpečit stát. „Žádali jsme o řešení a pomoc okresní i krajský úřad, ale dokud neproběhne likvidace firmy, není v silách České inspekce životního prostředí tento závadný stav změnit,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Ivana Awwadová.
„Do té doby, než bude firma zlikvidována, tak není možné do té skládky investovat veřejné prostředky,“ přiznává mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR Jakub Kašpar.
 
O zrušení společnosti Euro-izol požádaly úřady už v lednu 2006. Soud ale dosud nerozhodl. Kromě státní pomoci je jediným řešením podle odborníků odprodej celého areálu soukromému investorovi, který by se zavázal nebezpečný odpad vyvézt.