Drenážování tunelu pod Točnou vážně ohrožuje přírodu

Praha - Stavba městského okruhu v oblasti pražských Modřan devastuje přírodu. To tvrdí úřady životního prostředí, ražbou dálničního tunelu prý dochází k odvodňování lesa. Pokud ho investor – Ředitelství silnic a dálnic – nebude zavlažovat, většina stromů uschne.

Ekosystém v okolí stavby tunelu pod Točnou, který je součástí městského okruhu, je vážně narušený. Úřady ochrany přírody jsou přesvědčeny, že Ředitelství silnic a dálnic zde zvolilo nevhodnou technologii pro konstrukci tunelu. Razí se drenážováním. Podle radní pro životní prostředí MČ Praha 12 Hany Jandové tam došlo k prudkému poklesu spodní vody. Stromy měly spodní vodu kolem čtyř metrů, ta nyní klesla až na dvacet. A to je zatím proražena pouze průzkumná štola. Pokud bude stavět Ředitelství silnic a dálnic tunel stávající metodou, únik spodních vod bude podle inspekce životního prostředí obrovský.

Jenže investor miliardové stavby zatím odmítá nést za devastaci lesa zodpovědnost. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření tvrdí, že existuje nález Výzkumného ústavu lesního hospodářství z roku 1994, že les nad tímto nyní budovaným tunelem byl obzvláště suchý. S tím nesouhlasí radní pro životní prostředí Magistrátu hlavního města Petr Štěpánek: „Ta drenáž trvale odvodňuje území a je pro chráněné území naprosto nevhodná. Investor bude muset trvale čerpat vody zpět na horní úsek potoka.“

Inspekce životního prostředí v nejbližších dnech zahájí s Ředitelstvím silnic a dálnic správní řízení. Jak informuje Karel Kerouš, inspektor České inspekce životního prostředí, pokusí se o změnu technologie konstrukce z drenážního tunelu na těsněný, který by vodu minimálně ovlivňoval. Jan Hoření však trvá ne svém: „V průběhu výstavby nelze technologii měnit.“

Pokud se prokáže vina na straně investora, Inspekce mu může udělit pokutu. Ta je však maximálně dva miliony korun a ve srovnání s mnohamiliardovým rozpočtem stavby by zřejmě neměla potřebný efekt.