Nestátní neziskové organizace si na provoz musí půjčovat od bank

Karlovy Vary - Nestátním neziskovým organizacím posílá ministerstvo práce a sociálních věcí peníze na provoz i s dvouměsíčním zpožděním. Podobné problémy mají neziskovky i s dotacemi od měst. Organizace si peníze musí půjčovat a vede to k jejich zbytečnému zadlužování. Provozovatelé služeb proto volají po změně.

Nepříjemná situace se přitom opakuje každým rokem. Žádosti o peníze se posílají už koncem roku a začátkem ledna jsou schválené. Ovšem další dva měsíce organizace čekají, až jim peníze dojdou na účet. K problému se vyjádřila předsedkyně Krajské rady humanitárních organizací Pavla Andrejkivová: „Zcela určitě mohu říct, že to péči ohrožuje, protože některé organizace musí své zaměstnance na začátku roku propustit, protože nemají finanční prostředky.“ Například Farní charita v Ostrově si musela půjčit peníze na výplaty od bank. Těm ale zaplatí úroky. Na další důležité platby peníze chybí. „Jsme nuceni platit později faktury za dodávky energií. S tím jsou samozřejmě spojeny i různé platby a penále,“ potvrdil ředitel charity Tomáš Fexa.

Sociální organizace hospodaří s dotacemi, které musejí do koruny vyúčtovat. Proto si nemohou ušetřit žádné peníze, které by jim vypomohly v době každoročního čekání na dotace. „Ten stav je hrozně paradoxní. Na jednu stranu instituce, které nám dávají peníze, po nás chtějí rozpočty, jak budeme hospodařit. Včas nám ale nedokáží peníze dát,“ shrnul situaci ředitel Centra pro zdravotně postižené Petr Končel.

Pozdě posílají peníze i některá města. „Jednak je třeba počkat na schválení rozpočtu města, poté na schválení konkrétních subjektů a smluv. Svou roli sehrálo i to, že se nám mezitím střídala vedoucí odboru,“ konstatoval mluvčí magistrátu Karlových Varů Jakub Kaválek. Za Ministerstvo práce a sociálních věcí se k situaci vyjádřil mluvčí Jiří Sezemský: „Letošní rok kvůli změně zákona je náročnější než jindy. Kvůli změně zákona muselo Ministerstvo vyčkat, dokud neproběhne registrace všech poskytovatelů sociálních služeb.“

Podle Krajské rady humanitárních organizací by stát měl změnit systém vyplácení dotací. Ve středu se sejdou zástupci ministerstva, města a sociálních organizací, aby projednali změny systému.