Gotické skvosty jsou k vidění v Alšově jihočeské galerii

Hluboká nad Vltavou - Jednu z nejvýznamnějších evropských sbírek středověkého umění dnes otevřeli správci Alšovy Jihočeské galerie. Jde o více než sto gotických obrazů a soch. Některé už byly vystaveny v minulosti, jiné se na veřejnosti objevují vůbec poprvé.

Například gotické sochy spjaté s Francií 13. století, známé deskové obrazy pražských parléřovských dílen nebo unikátní madony krásného stylu. Na zpřístupnění více než stovky špičkových středověkých děl čekaly v Alšově Jihočeské galerii na Hluboké stovky lidí. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších sbírek starého umění v rámci Evropy, jak potvrdil ředitel Alšovy Jihočeské galerie Lubomír Bednář.

Výstava částečně mění i známý pojem jihočeská gotika. Historici umění přišli na to, že velká část děl nevznikla v Čechách, ale spíše je kupovaly místní bohaté kláštery a kostely. „Zatímco ve středověku jižní Čechy tato díla přijímala, objednávala a platila, tak na přelomu 19. a 20. století se jižní Čechy staly jakousi pokladnicí, která zásobovala přední evropské sbírky,“ sdělil Roman Lavička, autor expozice.

Přibližně dvacet středověkých soch a obrazů se na veřejnost dostalo vůbec poprvé. Část zapůjčila i církev. Mimo jiné proto, aby dokázala, že v Čechách a na Moravě v předhusitské době shromažďovala ve své době vrcholná umělecká díla. „To nebyla doba temna, to byla léta velmi krásná,“ dodal generální vikář Českobudějovického biskupství Jan Baxant.

Představitelé galerie neočekávají, že by nová výstava vydržela bez větších zásahů třicet let, jako ta předešlá. Ze zásadnějšími změnami ale nepočítají dříve než v roce 2015.