Starosta Březové dal příkaz k rozdělení botanické zahrady

Březová u Karlových Varů - Unikátní botanická zahrada v Březové u Karlových Varů už nebude veřejně přístupná, starosta obce dal příkaz k jejímu rozdělení. Podnikatel, který arboretum vybudoval, musel pronajatý pozemek vrátit a polovině zahrady tak hrozí zánik.

Obdivovanou zahradu s bonsajemi, vzácnými dřevinami a jezírky buduje Jaroslav Dvořák 16 let, dosud si ji mohl prohlédnout každý. Starosta Miroslav Bilinský tu ale teď nechal postavit plot, aby oddělil její soukromou část. Podle botanika Jaroslava Dvořáka je tak vlastně zahájená likvidace arboreta. Přestože je účastníkem tohoto řízení, nedostal vyrozumění a najednou přišla parta kopáčů. Vedoucí Stavebního úřadu v Karlových Varech Ivana Doubová se brání, že Březová ohlásila oplocení už v roce 2006, souhlas s ohlášením stavby byl vydán podle starého zákona a nebylo potřeba vyjádření ani sousedů.

Obecní pozemek měl pan Dvořák pronajatý až do roku 2016, radnice ale smlouvu vypověděla. Po nájemci chtěla, aby místo, kde dříve bývala jen skládka, dal do původního stavu. Podle nezávislé právničky Jitky Kumové to ale není možné, dojde-li k vysazení porostů na cizím pozemku, stává se vlastníkem těchto nově vysazených porostů vlastník pozemku. Co zamýšlí starosta s parcelou, která je v ochranném pásmu trafostanice a v těsné blízkosti řeky Teplé, není jasné. Rodinu Dvořákových si během stavby plotu natáčí, na kameru však mluvit nechce. Majitel zahrady, pan Jaroslav Dvořák starší, je přesvědčený o nenávisti pana starosty k jeho rodině.

Zahradu už v týdnu dvakrát kontrolovala policie a dělníci chtěli odřezat ze vzácných stromů větve, které přesahují hranice soukromého pozemku.