Západočeská univerzita usiluje o čtyřmiliardovou dotaci z evropských fondů

Plzeň - Západočeská univerzita usiluje o 4,2 miliardy korun z fondů EU na sedm výzkumných a vývojových center v areálu současného kampusu Zelený trojúhelník v Plzni na Borech. Po Brnu a Ostravě jde o největší univerzitní stavby spoléhající na operační program Výzkum a vývoj pro inovace, který ale zatím stále nebyl v Bruselu schválen.

„Do studií jsme vložili už desítky milionů korun a desetitisíce hodin práce mnoha lidí,“ uvedl rektor Josef Průša. Podle kvestora univerzity Antonína Bulína má být operační program schválen v červnu, poté vznikne na ministerstvu školství „implementační manuál“ a dále metodika podmínek dotací. „První výzvy budou vyhlášené koncem roku, projekty budou schvalovány v prvním čtvrtletí 2009,“ dodal Bulín. Podle něj mají univerzity získat 100 procent nákladů na jednotlivé stavby i nákupy přístrojů.

Už koncem letošního roku chce plzeňská univerzita s více než 17.000 studenty požádat o 610 milionů korun na Centrum nových technologií a materiálů. „Tento projekt je nejblíže, protože neobsahuje žádnou stavbu, ale pouze vybavení laboratoří,“ uvedl Bulín. Tým z fakulty strojní už začal působit v novém vědecko-technickém parku. „Zabývají se nanotechnologiemi, moderními materiály, vývojem fotovoltaických článků, nesmáčivých skel a inteligentních textilií,“ vysvětlil Bulín.

Stejná fakulta chce vybudovat Regionální technologický institut za 540 milionů korun, z čehož 120 milionů Kč má tvořit stavba halových laboratoří a zbytek přístroje. „O dotace požádáme také letos. Dále chceme ještě stihnout letos žádost o peníze na projekt Nové technologie pro informační společnost, což bude výzkumné pracoviště fakulty aplikovaných věd, která je v oblasti vývoje naší nejúspěšnější. Jeho náklady jsou nejvyšší, 1,2 až 1,4 miliardy korun,“ řekl kvestor. Podmínkou je hotová dokumentace včetně územního rozhodnutí, což by se mělo podařit.

Západočeská univerzita chce dále z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace postavit Regionální inovační centrum elektrotechniky za 480 milionů Kč, které se bude zabývat hlavně vývojem elektronických systémů automobilů. Půjde o přístavbu elektrofakulty. Dalším zajímavým projektem je „Centrum bio/geodiverzity a paleontologie“ za 1,08 miliardy korun.