Karlovarsko zaplavují nelegální autovraky

Karlovy Vary - Okolí některých měst na Karlovarsku je zavalené gumovými díly z aut. Pohazují je tu sběrači kovů, kteří nelegálně likvidují autovraky. Co se jim nehodí, skončí třeba v potoce. 

V Rotavě se zbavují sběrači kovů neprodejných dílů tak, že je vyvážejí do opuštěných areálů a házejí do potoka. „Většinou to dělají Romové. Dělají to proto, že v tom vidí zdroj obživy,“ říká strážník městské policie v Rotavě Milan Sivák. 

Praktikují se i horší způsoby. „To je každodenní záležitost, že se autovraky likvidují tím, že se jejich gumové části zapálí, ať už na veřejném prostranství nebo na pozemcích jak města tak i soukromých,“ potvrzuje běžnou praxi Aleš Pokorný z referátu vnitřních věcí Městského úřadu v Rotavě.   

Strážník Milan Sivák má zmapovány všechny autovraky ve městě. Říká, že se snaží jejich majitele vyhledat a přesvědčit, aby se obraceli na odborné firmy, které vraky likvidují ekologicky. „Existuje firma, která tyto vraky likviduje za cenu odvozu. Stojí to zhruba 400-500 Kč,“ informuje Milan Sivák. 

Úspěch je to jenom částečný. Licencovaných likvidátorů zatím moc není a majitelům nepotřebných aut bývá líto zaplatit za odvoz. Raději staré auto dají sběračům kovů. Sivák říká, že bohužel není problém sehnat si potom z některého autovrakoviště potvrzení o ekologické likvidaci pro registr vozidel. Ministerstvo životního prostředí chce jít novelou zákona o odpadech naproti majitelům autovraků. „Výrobci a dovozci automobilů budou povinní zajistit, že každý z nich bude mít alespoň jedno takové likvidační místo v každé obci s rozšířenou působností nebo v jejím správním obvodu. Celý systém by měl být hrazen na náklady výrobců a dovozců,“ potvrzuje mluvčí Ministerstva pro životní prostředí ČR Jakub Kašpar.    

Jak mluvčí dále řekl, počítá se, že výrobci zahrnou povinné náklady na likvidaci autovraků do ceny nových aut.