Ptáky na Rokycansku zabíjí sloupy vysokého napětí

Rokycany - Popálené a mrtvé ptáky objevují čím dál častěji západočeští ornitologové. Důvodem jsou nechráněné sloupy s vysokým napětím. Podle ochránců přírody jsou největším problémem chybějící remízky a stromy v krajině, právě proto jsou ptáci nuceni usedat na sloupy vysokého napětí.

Jen v minulém týdnu takto zahynulo na jednom místě šest poštolek. Popálené a zmrzačené ptáky, kteří zásah elektrickým proudem přežijí, přinášejí ornitologové do záchranných stanic živočichů. Ptáci jsou ale zraněni natolik, že se nemohou vrátit zpět do volné přírody.

Sloupy elektrického vedení využívají zejména dravci také k páření. Někteří milovníci ptactva dokonce na sloupy instalují budky. „Při skládání křídel překonají výšku izolátoru a dotknou se drátu. Tím pádem jimi proběhne elektrický proud, který je většinou popálí,“ říká pracovník záchranné stanice Karel Makoň.

Západočeští energetici se snaží ochráncům ptactva vyjít vstříc. Po půl roce jednání vymezili nejkritičtější oblasti, kde začnou staré vedení a sloupy zajišťovat. Podle mluvčího ČEZ Martina Sobotky, bude firma postupně každý rok investovat čtyři miliony v nejkritičtějších oblastech k zabezpečení drátů.

Nově instalované sloupy už by ptákům ublížit neměly. Letos na Rokycansku hodlají energetici instalovat bezpečnostní prvky na devíti kilometrech vedení a na Plzeňsku to bude kilometrů padesát šest.