V Chebu bude stát pohřebiště padlých německých vojáků

Cheb - Pohřebiště pro 4 000 německých vojáků, kteří padli na našem území za 2. světové války, bude stát v Chebu. S konečnou platností o tom rozhodla chebská městská rada. Radnice vyjednala, že se bude německý Lidový spolek péče o válečné hroby finančně podílet na úpravách civilní části hřbitova. Spolek slibuje přinést skoro 25 milionů korun. Vojenští historici mluví o naplnění mezinárodních konvencí o pohřbívání vojáků.

„Dojde k oplocení hřbitova, stávající kaple by měla být vyměněna a zmodernizována, dále by mělo dojít k opravě stávajících hrobek,“ sdělil místostarosta Chebu Michal Pospíšil (ODS). Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu se nechal slyšet, že je to vítězství zdravého rozumu a civilizovaného přístupu k padlým nepřátelům.

Rozhodnutí rady přišlo v době, kdy aktivisté Klubu českého pohraničí, podporovaní komunisty, shánějí podpisy, které by podle zákona přiměly starostu vyhlásit k problému referendum. Proklamují, že se hroby mohou stát poutním místem neonacistů. „Zaskočilo nás to, jelikož jsem se domníval, že to půjde do zastupitelstva města podle plánu v červnu,“ vyjádřil se Václav Černý (KSČM), předseda ZO KSČM v Chebu. Michal Pospíšil dodal, že vše je v kompetenci městské rady.

Místostarosta Pospíšil říká, že rada rozhodla jen o konečném znění smlouvy. Záměr umožnit zřízení pohřebiště zastupitelstvo schválilo už 15. listopadu 2007. Změnilo tak usnesení svých předchůdců z roku 1995. „Německé straně jsme navrhli vytvoření společného hřbitova obětí 2. světové války, kde by vedle německých vojáků leželi i oběti ze strany zavlečených národů. Německá strana tuto nabídku nepřijala,“ informoval starosta Chebu v letech 1994 - 1998 Otakar Mika.

Smlouva s Lidovým spolkem by měla být podepsána na radnici za týden 26. května.