Liberecký kraj protestuje proti změnám hranic s Polskem

Kunratice (Frýdlantsko) - Liberecký kraj protestuje proti změnám hranic s Polskem, které má dostat 43 hektarů lesa ve Frýdlantském výběžku. Pozemek je jednou z lokalit, které mají vyrovnat územní dluh Česka vůči Polsku z roku 1958.

Česko má vrátit Polsku celkem 369 hektarů, jako náhrada byl vybrán i les v Kunraticích na Frýdlantsku. Kraj protestuje, člen Rady Libereckého kraje Vladimír Richter podotkl, že toto území patří mezi hospodářsky slabé oblasti a jakékoli další omezení by znamenalo velké problémy. Kunratice totiž sousedí s polským dolem a elektrárnou Turów, která je obrovským zdrojem znečištění ovzduší i půdy. Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan dodal: „Nechceme, aby se území, které bude příslušet k elektrárně Turów nadále rozšiřovalo, obzvlášť směrem k našim obcím.“ Kunratice tak chtějí záruky, že doly se směrem k českým hranicím neposunou. Starosta Kunratic František Vrátný připustil, že odpověď polské strany není jednoznačná. Potvrdili to i zástupci ministerstva: pokud dojde k převodu, lokalita bude svrchovaným územím jiného státu. Těžební činnost v Turówě přitom negativně ovlivňuje život v českých obcích, část Frýdlantského výběžku je obehnána obrovskými výsypkami, podle starosty Vrátného kopírují státní hranici až k Višňové. Kunratice tak změnu hranic odmítají.

Česká vláda nabízela Polsku jako odškodnění místo určených míst i finanční náhradu, s návrhem ale neuspěla. Ministerstvo vnitra už vytipovalo 140 hektarů při hranicích s Polskem, které by se mohly vrátit. O každém pozemku chce ale podrobně jednat jak se zástupci obcí, tak krajů. Ministerstvo vnitra po projednání předloží vládě řešení.

Výsledek by měl být podle ministerstva známý na konci června.