Vyplivnutí žvýkačky a odhození nedopalku může přijít Pražany až na třicet tisíc

Praha - Odhození nedopalku nebo vyplivnutí žvýkačky na zem se od července v hlavním městě prodraží. Pražští radní totiž schválili vyhlášku o čistotě, která kromě těchto hříchů zakazuje i krmení zvířat a další znečišťování ulic. Kdo vyhlášku poruší, může od strážníků dostat pokutu na místě až tisíc korun, v případném správním řízení může postih dosáhnout třiceti tisíc.

Pozor si budou muset dávat také řidiči, kteří vyjíždějí ze staveniště, aby po jejich automobilu nezůstalo na ulici bláto a jiný nepořádek. V ulicích nebude moci zůstávat posyp sněhu a náledí. Za nepořádek se budou pokládat i reklamy, které nebudou na schválených místech.

Kdo veřejné prostranství znečistí, bude povinen jej neprodleně uklidit. Za zvíře bude zodpovídat majitel nebo člověk, který o něj zrovna pečuje. Dopravci Pražské integrované dopravy a vlastníci přístřešků a označení zastávek budou muset udržovat čistotu v ulicích, v nichž se nacházejí. Vlastník stromořadí zase bude muset pravidelně uklízet prostory ochranných mříží a ohrádek dřevin.

Metaři nebudou smět mést odpadky do kanálů a sklepních oken, do ulic, do zeleně pod zaparkované automobily a ke kontejnerům na tříděný odpad.

V předloze se nehovoří o graffiti a o odstraňování sněhu a náledí. Sprejerství spadá pod zvláštní zákon, sníh a náledí není možné pokládat za znečištění.