Plzeňská teplárenská staví blok na biomasu za 850 milionů korun

Plzeň - Plzeňská teplárenská, největší výrobce tepla i elektřiny v regionu, začíná budovat "zelený" blok na spalování biomasy za 850 milionů. V roce 2010 chce vyrábět čtvrtinu energie z obnovitelných zdrojů, loni to bylo 14 procent. Firma chce zdroj spustit 31. března 2010.

„Smlouvu s dodavatelem, podepíšeme příští týden,“ dodal generální ředitel Tomáš Drápela. Výkon bloku bude 10,3 MW elektrických a 33 MW tepelných. „Jde o největší zdroj na biomasu v ČR i významný v rámci EU,“ pochlubil se technický ředitel Jiří Holoubek. Nový blok bude navíc první v Česku postavený za privátní peníze bez dotací. Návratnost investice je desetiletá, stejně jako splatnost půjčky od Komerční banky. Stoprocentně městská firma se bude zpětně snažit získat podporu EU. Teplárna je nyní bez dluhů, počátkem roku doplatila úvěr na uhelný blok aktivovaný v roce 1999.

Podnik má podepsané patnáctileté smlouvy s dodavateli dřevní štěpky, z poloviny s Lesy ČR a dále s privátními firmami. Biomasu, zatím výhradně s uhlím, spaluje od roku 2003. Loni jí takto spálila 60.000 tun, letos počítá s 90.000 tunami. Ročně přitom potřebuje na zajištění dodávek tepla i elektřiny 600.000 tun paliva, zatím z valné většiny hnědého uhlí, jehož ceny letos výrazně rostou a na trhu chybí.

„Nový kotel by měl spálit až 115.000 tun biomasy,“ řekl Drápela. Po rozběhu kotle plánuje firma spoluspalování štěpky s uhlím skončit. Pokud bude dostatek biopaliva, spálí ročně až 200.000 tun. Podnik má ještě patnáctiletou smlouvu se sdružením zemědělců na dodávky 25.000 tun tritikale s výhřevností o třetinu vyšší než u štěpky. V regionu se navíc začínají objevovat první pěstitelé rychle rostoucích topolů a vrb.