Nemocnice v Mariánských Lázních nezvládá příjem pacientů

Mariánské Lázně - Interna městské nemocnice v Mariánských Lázních není schopna zvládnout příjem pacientů z Tachovska. Navíc zaniklá nemocnice v Plané, kterou od konkurzního správce nedávno koupil soukromý provozovatel, neobnoví péči v původním rozsahu.

Interní oddělení městské nemocnice v Mariánských Lázních má třicet lůžek pro akutní případy a čtyřicet lůžek následné péče. Aby měla pacienty kde uložit, musela v poslední době zkrátit ošetřovací dobu z normálních osmi dnů na čtyři a půl dne, což pokládá vedení nemocnice za nepřípustné. Jednatel nemocnice Matěj Hladký potvrdil, že nárůst počtu pacientů se projevuje v jarním nebo podzimním období, jde především o starší pacienty. Karel Lysý ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje doplnil, že Nemocnice Mariánské lázně, s.r.o. poslala oficiální dopis řediteli Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, že z důvodu přetíženosti interního oddělení je nucena odmítnout příjem pacientů z Plánska, to znamená zhruba z osmitisícového spádu.

Podle představ Krajského úřadu v Plzni se měla po zániku nemocnice v Plané o 50 tisíc potenciálních pacientů na Tachovsku podělit zařízení v sousedních regionech. Veřejnost s napětím očekávala obnovení činnosti v Plané v původním rozsahu. Nový provozovatel nemocnice v Plané, společnost AIK Projekt, však podle svého zástupce Petra Svobody počítá s tím, že v oblasti interny a chirurgie budou spolupracovat s nemocnicí Mariánské Lázně.

Vše směřuje k tomu, že v plánské nemocnici, dokončené v 90. letech, vznikne oddělení následné péče, do kterého bude na doléčení pacienty posílat malá nemocnice v Mariánských Lázních. Tak si uvolní lůžka pro příjem akutních případů.

Zástupci obou zdravotnických zařízení potvrdili, že v tomto směru vedou intenzivní jednání.