Pomůže ojedinělý studentský projekt v boji proti záplavám?

Tábor - Pozoruhodný a v Česku ojedinělý projekt probíhá v těchto dnech ve Veselí nad Lužnicí. Město hostí studenty ekologických škol z Rakouska, Maďarska, Polska i Česka. Ti zde v rámci projektu podporovaného evropskými fondy pomáhají spoluvytvářet protipovodňové plány města. Jeho jádrem je měření průtoků řek Nežárky a Lužnice, které způsobily při záplavách před šesti lety stamilionové škody.

Studenti nejprve ponoří měřicí přístroj do vody. Na displeji se zobrazí skutečný průtok v řece. Údaje pak zapíší do předem připravené tabulky. Mezinárodní týmy studentů provádějí měření na Nežárce i na Lužnici. Výsledky porovnávají s roky 2002 a 2006, kdy Veselí nad Lužnicí zatopila voda z obou řek. „Tyto údaje mají význam při plánování protipovodňových opatření, která jsou závislá na naměřených průtocích,“ vysvětluje význam naměřených hodnot učitelka SOŠ ve Veselí nad Lužnicí Jana Šašková. „Všechny tyto výsledky budou poskytnuty městu Veselí nad Lužnicí,“ doplňuje jí ředitel školy Ladislav Honsa.

Studenti čtyř škol se letos setkávají už po desáté. Tato setkání probíhají každý rok v jiném státě. Mezi sebou komunikují v angličtině. „Tato praxe mi přináší řadu zkušeností, ale i kontakty s jinými národy,“ svěřuje se student Martin Černý. „Učí se dělat společné projekty, to znamená odborná měření, a zároveň se učí prezentovat výsledky na veřejnosti,“ vyzdvihuje přínos mezinárodního projektu ředitel Honsa.  

Letos je do projektu zapojených sto čtrnáct studentů ze čtyř evropských států. Příští hostitelskou zemí bude Rakousko.