Průvod Karla IV. vyrazil z Prahy na Karlštejn

Praha - Dusot koní, rachot kočárů a povozů, víření bubnů i fanfáry zněly dnes Prahou. Z metropole vyrazil na cestu na hrad Karlštejn historický královský průvod s korunovačními klenoty. V jeho čele jel na koni herec Vladimír Čech, který ztvárnil českého krále a římského císaře Karla IV. Průvod sledovaly tisíce lidí. Podle historické legendy vozil Karel IV. každoročně ukázat korunovační klenoty Pražanům a poté se s nimi vracel zpět na své sídlo v údolí řeky Berounky.

Zahájení průvodu se ujal kardinál Miloslav Vlk, který u Svatovítského chrámu požehnal napodobeninám císařských klenotů i celému průvodu. „Tento průvod je mimořádným zpřítomněním nejslavnější doby našich dějin. Není to jen krásná alegorie a hra, ale důležité připomenutí naší minulosti, která může být a je naší učitelkou. Naše doba nutně potřebuje takovou lekci,“ řekl kardinál.

Pak už se postavy poddaných, zbrojnošů, rytířů s prapory, panošů, hudebníků a zejména krále a císaře Karla, jeho choti Elišky Pomořanské, Jana Jindřicha Lucemburského, Václava Lucemburského a dalších osobností vydaly pěšky, na koních a v kočárech po Královské cestě na Staroměstské náměstí. Nechyběl ani šašek.

Roli Václava si vyzkoušel primátor Pavel Bém, který by prý chtěl v tehdejší době nějaký čas žít. Lucemburská doba byla podle něho nádherná a zapsala se do českých dějin zlatým písmem.

Císař zdravil lid, pro které byl průvod značná atrakce. Už na Hradčanském náměstí se shromáždily stovky lidí, historické postavy se staly terčem hledáčků fotoaparátů řady Pražanů a turistů. Kočáry si při jízdě poradily i s překážkou na Karlově mostě, kterou představovaly stavební ohrady související s opravou památky.

Průvod už podruhé zorganizoval Středočeský kraj s cílem přilákat do středních Čech turisty. Akce však má podle mluvčího krajského úřadu Martina Kupky, který šel za panoše, i historický a duchovní rozměr.

Na Staroměstském náměstí císař - zakladatel pražské univerzity a Karlova mostu - slíbil, že metropoli zachová přízeň. Lidé mohli sledovat historizující představení s moderními věštbami Praze, mezi něž patřila výstavba automobilových tunelů.

Průvod se ze Staroměstského náměstí vydal přes Smíchov do Radotína, Černošic u Prahy a Dobřichovic, kde dnes Karlova cesta skončí. Na dobřichovickém zámku vystoupí folklorní soubor Hradišťan, diváci zhlédnou představení Noc na Karlštejně. V sobotu bude průvod pokračovat na hrad, kde budou klenoty uloženy do kaple svatého Kříže.