Ministerstvo životního prostředí nepovolilo na Liberecku těžbu uranu

Liberecko - Uran se na ložisku Osečná-Kotel a Loužnice na Liberecku zřejmě těžit nebude. Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádosti společnosti Urania Mining o povolení průzkumné těžby. Ministerstvo s otevíráním nových uranových ložisek nepočítá. Společnost proti rozhodnutí podala rozklad.

Vedle důvodu, že s otevřením nových uranových ložisek nepočítá platná surovinová politika, uvedlo ministerstvo také to, že všechny okolní obce jsou zásadně proti. Navíc by případná těžba mohla mít velmi negativní dopady na životní prostředí.

„Platná surovinová politika říká, že těžba uranu v České republice se má skončit, nikoli rozšiřovat. Nelze ospravedlnit zásah, který by případná těžba uranu znamenala pro život lidí v dotčených oblastech i pro tamní životní prostředí. Fakt, že je ložisko chráněno jako tzv. chráněné ložiskové území nikomu právo těžit nedává,“ uvedl v tiskové zprávě ministr životního prostředí Martin Bursík.

Chráněným ložiskovým územím vyhlásilo ministerstvo v lokalitě Osečná-Kotel na žádost státního podniku Diamo na konci dubna. Brání tak údajně tomu, aby ložiška nerostných surovin nemohl někdo ilegálně vytěžit či jiným způsobem znehodnotit. Vhlášením chráněného ložiskového území nikomu nevzniká žádný nárok na těžbu v budoucnu. Veškerá případná těžba by musela projít povolovacím řízením za účasti obcí.