Gastronomické firmy v Praze sázejí na školní jídelny

Praha - Kdo bude od nového školního roku dodávat jídla do školních jídelen? Tak o tom se rozhoduje právě v těchto dnech. Od nového školního roku se totiž v mnoha pražských školách mění dodavatelé. Ti, kteří nejsou zapsáni ve školském rejstříku, musí tento trh opustit. Na jejich místo se teď derou noví zájemci, gastronomické firmy, které bojují o nečekané teritorium. Ředitelé škol si myslí, že by na tom mohli vydělat.

I když už několik let platí zákon, který dodavatelům školních obědů ukládá registrovat se ve školském rejstříku, školy tuto povinnost nevymáhaly. Až nyní po kontrolách přišel od zřizovatele, hlavního města, příkaz k nápravě. „Protože se jedná o porušení zákona, tak jsem požádala ředitele, aby vypověděli smlouvy s neakreditovanými firmami a udělali výběrová řízení. Na trhu je dost firem, které akreditaci mají,“ zdůvodňuje rozhodnutí radní pro školství Magistrátu hl. m. Prahy Marie Kousalíková.   

Opatření magistrátu napadají dodavatelé, kteří se do rejstříku nestihli zapsat před vyhlášením soutěže. Přijdou totiž o významné odběratele, vždyť někteří zásobují obědy více škol najednou. „Já si myslím že to nebylo ani tak o podmínkách, spíše o termínu. Mohli udělat nějakou výjimku a dodatečně tu firmu zařadit,“ domnívá se jednatel gastronomické firmy AVAPE Pavel Hostaša. „Od té doby uplynulo téměř tři čtvrtě roku a nic se nestalo. Takže si myslím, že žádná krátká doba nebyla,“ odmítá námitky radní Kousalíková.    

Vyřazené společnosti se pokusí opět získat ztracený trh se školním stravováním pro školní rok 2009 - 2010. Teď ale budou muset omezit výrobu a propustit část zaměstnanců. Z výměny gastronomické firmy ale můžou naopak profitovat školy. Záleží na tom, jaké zlepšení služeb si na novém dodavateli vybojují. „Určitě je tady možnost zlepšení, například zavedení třetího jídla, nebo vegetariánského,“  představuje si ředitel Gymnázia Postupická Tomáš Dvořák. „Předpokládám, že nám to zlevní systém. Za pololetí se jedná o desetitisíce a můžeme se dostat až ke statisícům korun,“ odhaduje ředitel COPTH Poděbradská Josef Ležal.    

Pokud škola jídlo odebírá od firmy zapsané ve školském rejstříku, může šetřit svůj rozpočet. Část nákladů totiž hradí ministerstvo školství.