Jihočeské obce usilují o opuštěné celnice

Jižní Čechy - Zástupci obcí v jižních Čechách mají po vstupu České republiky do Schengenského prostoru jasno ohledně dalšího využití celnic, které nyní pozbývají významu. Ve vypracovaných projektech již předložili možná využití pohraničních objektů, avšak do konce letních měsíců se realizace svých plánů nedočkají. Převodu celnic prý podle jejich dosavadních správců brání především komplikované jednání mezi zástupci obcí a vládou.

Situace je v těchto dnech aktuální u celnic poblíž Nové Bystřice a Slavonic. Prvně jmenovaná obec má v plánu vybudovat z opuštěného objektu informační centrum spojené s restaurací, zastupitelstvo Slavonic hodlá podle místostarosty Jaromíra Dýtů přestavět blízkou pohraniční stavbu na obytný dům. Představitelé obou obcí se však z důvodu složité byrokracie v dohledné době přestavby objektů nedočkají.

Podle jihočeského hejtmana Jana Zahradníka spočívá hlavní problém v komunikaci se státní správou a v příliš dlouhém vyčkávání na rozhodnutí vlády o bezúplatných převodech. Dosavadní celní správa jednotlivých přechodů je kritizovaná kvůli pomalému tempu vyjednávání. Zástupci celnic se však brání a argumentují postavením před problematické jednání o převodu. Navíc byly objekty nabídnuty přilehlým obcí až po oslovení státních organizací a krajských úřadů.

Doposud jedinými celnicemi, jež byly úspěšně převedeny do nového vlastnictví, je Strážné, které získali představitelé šumavského parku, a přechod ve Velenicích, nyní pod správou policie.