Kutnohorský chrám sv. Barbory má nového gotického chrliče

Kutná Hora - Chrám svaté Panny Barbory v Kutné Hoře dostal kopii gotického chrliče. Původní gotický chrlič vydržel do loňského roku, kdy musel být po poradě s národním památkovým ústavem sundán a uschován do ateliéru. Restaurátoři nejdřív museli sehnat stejný materiál, ze kterého se dělaly chrliče v 15. století, a také dokumenty pro jeho identickou podobu. Za pomoci sádrového odlitku torza a dobových fotografií pak kamenosochař vytvořil kopii.

„Snažili jsme se najít materiál, který bude podobný tomu původnímu kameni. Bohužel u nás to není možné, takže jsme ho nakonec našli v Rakousku. Jedná se o mušlový vápenec,“ objasňuje restaurátor Jakub Ďoubal. Cesta kopie chrliče na korunní římsu chrámu nebyla jednoduchá. Šest set kilogramů těžký chrlič museli restaurátoři nejdřív pořádně zajistit popruhy a teprve pak jej mohl jeřáb vynést do výšky třinácti metrů. „Chrlič znázorňuje dva anděly, kteří nesou štít se znakem horníků,“ popisuje jej ředitelka nadace „Kutná Hora - památka UNESCO“ Dagmar Fundová.

Restaurátoři zasadili kopii chrliče do stejného prostoru, odkud vloni vyjmuli chrlič původní. Po zafixování pak ještě upraví barvu, aby kopie splynula s ostatní výzdobou chrámu. Na torzu původního gotického chrliče, který byl podle Fundové posledním dochovaným kamenným gotickým prvkem na chrámu, nyní pracují restaurátoři. Po dokončení jej umístí na ochoz ve vnitřních prostorách chrámu.