Opoziční zastupitelé v Praze 5 napadají starostu

Praha 5 - Na radnici Prahy 5 vypukl spor kvůli nové podobě územního plánu. Opoziční zastupitelé společně s občanskými sdruženími napadají starostu Jančíka, protože za milion a půl objednal architektonické studie, které bez vědomí obyvatel řeší možnou zástavbu v zeleni nebo na hranicích chráněných území. Podle odpůrců obsahují vypracované materiály množství chyb.

Arogancí moci nazývají někteří zastupitelé i občanská sdružení chování radních 5. městské části v čele s Milanem Jančíkem. Praha 5 dala magistrátu své podněty na změny územního plánu, aniž svůj názor konzultovala s veřejností. Návrhy navíc nechala vypracovat architektonickými kancelářemi bez jakýchkoli mantinelů. Podle Jaroslavy Kroupové z Občanského sdružení Měchurka někteří z architektů patrně neznají Prahu 5. Navrhují totiž zástavbu chráněných přírodních lokalit, jako je vrch Vidoule nebo tzv. Dívčí hrady. Mluvčí městské části Radovan Myslík však oponuje: Praha 5 oslovila profesionální architektonické kanceláře a ty bez jakéhokoli vlivu zpracovaly svoji odbornou vizi dalšího rozvoje městské části.

Opoziční zastupitelé říkají, že návrhy architektů dostal magistrát se zpožděním a zároveň se spoustou chyb. Lze poznat, že zpracovatelé se často ani neobtěžovali jít do terénu, aby zjistili, zda lze změnu provést. Jak uvedl opoziční zastupitel Ondřej Gál, jde o plýtvání veřejnými prostředky. Radnice na takto vypracované materiály totiž vynaložila téměř 2 miliony korun.

Magistrát se začne co nejdříve studiemi probírat, přihlížet bude i k připomínkám obyvatel. Ředitelka odboru územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy Jitka Cvetlerová potvrdila, že budou-li zapadat do koncepce územního plánu Prahy, i tyto náměty budou při zpracování zváženy.

Zastupitelé i občanská sdružení se budou moci ke koncepci změn územního plánu, kterou magistrát vypracuje, vyjádřit ještě v říjnu.