Výstavbu golfového hřiště v Klánovicích musí posoudit EIA

Praha - Výstavba golfového hřiště v Praze Klánovicích by mohla mít tak významný vliv na životní prostředí, že je nutné ji posoudit v procesu EIA. Ten zkoumá dopad stavby na životní prostředí. Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí (MŽP). Investor, společnost Forest Golf Resort Praha (FGRP), původně předpokládal, že by se mohlo začít stavět ještě letos. To se zřejmě nestane, EIA totiž může trvat i několik měsíců. Stavba hřiště má řadu odpůrců - MŽP muselo v minulých týdnech posoudit více než 1 600 podnětů, které mu odpůrci stavby zaslali.

Proces by se měl podle ministerstva zaměřit především na evropsky významné lokality Blatov a Xaverovský háj, které jsou součástí přírodní rezervace Klánovický les a do kterých by golfové hřiště mělo podle plánů zasáhnout. V těchto územích se nachází staré dubové stromy, mokřady a drobná rašeliniště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

Ministerstvo posuzovalo jak variantu osmnáctijamkového, tak devítijamkového hřiště. Rozsáhlejší hřiště by mělo podle hodnocení významný negativní vliv, který vylučuje jeho realizaci. Poloviční varianta by pak měla pouze mírně negativní vliv, kdy je možné golfové dráhy za určitých podmínek vybudovat. Hřiště by totiž většinou kopírovalo původní hrací plochu z 30. let minulého století. Ta byla po druhé světové válce zalesněna. Podle této varianty by bylo vykáceno asi sedm a půl hektaru lesa.

Stanovisko EIA bude jedním z podkladů pro územní či stavební řízení. Může doporučit hřiště nebudovat, zpravidla ale stanoví podmínky, za kterých je realizace možná.

Klánovičtí s výstavbou hřiště nesouhlasí, rozhodnutí MŽP vítají 

Rozhodnutí ministerstva uvítalo především vedení Klánovic. Společnost Forest Golf Resort Praha ale svůj záměr nevzdává. „Je škoda toho zdržení. Připomínky ministerstva budeme konzultovat s odborníky a zpracovateli projektu. Vypořádáme se s nimi tak, aby záměr byl realizovatelný,“ poznamenala místopředsedkyně představenstva FGRP Monika Bažantová.

Proti výstavbě golfového hřiště dlouhodobě protestují obyvatelé Klánovic i některá občanská sdružení. Naposledy minulý týden demonstrovali s transparenty přímo v Klánovickém lese.

Klánovičtí protestují proti výstavbě golfového hřiště
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24