K rozvoji Posázaví pomůže dotace 70 milionů korun

Benešov - K rozvoji regionu Posázaví by měla posloužit částka více než sedmdesáti milionů korun, kterou oblast do roku 2013 dostane v rámci strategického plánu Leader. Peníze jsou určeny na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova, modernizaci zemědělských podniků, občanskou vybavenost a služby nebo vzdělávání. Z celé částky se mezi žadatele ještě letos rozdělí přes 12 milionů korun.

„Cílem jednotlivých opatření, ze kterých lze čerpat dotaci, je zvýšení atraktivity regionu, prodloužení doby pobytu turistů v něm, seznámení návštěvníků s historií a zajímavostmi Posázaví. Další aktivity jsou nasměrovány na zvýšení spokojenosti zdejších obyvatel, posílení jejich sounáležitosti s regionem, na aktivní zapojování dětí a mládeže do života obcí a podpoření spolkové činnosti“, informovala o projektu ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohuslava Zemanová.

Peníze bude rozdělovat Místní akční skupina Posázaví, díky níž už v uplynulých letech přišlo do regionu z programů Leader téměř 30 milionů korun. Akční skupina je přitom jen jednou z 48 společností, které uspěly ve strategickém plánu Leader financovaném z evropských peněz. Peníze na něj rozděluje ministerstvo zemědělství v rámci Programu obnovy venkova.

Skupinu tvoří lidé, kteří v regionu žijí, pracují a podnikají. „Každý, kdo chce pro Posázaví něco udělat, má možnost, a když mu ještě pomůžeme získat na realizaci projektu finanční prostředky, je to o mnoho zajímavější,“ dodala Zemanová. Díky penězům, které získala, se mohlo realizovat 62 projektů. Bylo mezi nimi například nové informační centrum v Týnci nad Sázavou, sochařské sympozium ve Vlašimi nebo naučné stezky v Jankově a na Blaníku.

Místní akční skupina Posázaví pracuje na území 99 obcí od Jílového u Prahy přes Vlašim po vodní nádrž Želivku. Jejími členy jsou například mikroregiony a svazky obcí Blaník, Džbány, Podblanicko, Želivka a Malé Posázaví, dále státní organizace, podnikatelé, neziskové organizace a školy.