Spalování kalů z ostravských ropných lagun vzbuzuje obavy

Ostrava - Ostravsko má obavy, že spalování odpadů z ostravských ropných lagun ohrozí tamní životní prostředí. Zástupci ekologického sdružení Arnika a obce Dětmarovice shodli, že směs ropných kalů, vápna a černého uhlí by měla být jako odpad spalována za přísnějších podmínek. Požadavek se vztahuje především na ČEZ, který odpady bude spalovat v dětmarovické elektrárně.

Do roku 2010 by měly firmy Geosan group, OHL ŽS a Aquatest odtěžit z lagun 200 000 tun ropných kalů. Sdružení musí vyčistit i 600 000 tun znečištěné zeminy a podzemní vodu na ploše deseti hektarů nedaleko ostravského sídliště Fifejdy. Všechny tři společnosti zároveň chtějí do dvou měsíců zkušebně začít měnit ropné kaly na palivo přímo v areálu lagun. Podle sdružení Čistá Ostrava, které už v bývalé chemičce Ostramo zahájilo zkušební odtěžování kalů, je směs ověřeným a bezpečným alternativním palivem.

Palivo by se mohlo spalovat v Elektrárně Dětmarovice, ale také v Energetice Třinec nebo cementárnách. Konečný seznam odběratelů ale doposud neexistuje, upozornil Jindřich Petrlík z Arniky. „Další chybou je, že se vůbec neposoudil vliv spalování odpadů na životní prostředí přímo v místech, kde je plánováno. Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje, aby vyrobená směs nebyla považována za odpad. Spalování 'pouhého' alternativního paliva totiž nemusí odpovídat přísným předpisům pro spalování odpadů,“ řekl novinářům Petrlík.

Stejný názor zastává i starosta Dětmarovic Lumír Mžik, který dnes zpochybnil výsledky zkušebního spalování směsi v tamní elektrárně loni v květnu. „Zkoušky se dělaly mimo běžný provoz a za plného odsíření. Při častém napojování kotlů ale není odsíření plně funkční, proto může dojít k zamoření ovzduší dioxiny a dalšími látkami,“ řekl Mžik. Arnika upozorňuje, že jejím cílem není zastavení likvidace lagun, ale přísnější podmínky.

Sdružení Čistá Ostrava ale nevidí důvod výsledky zkušebního spalování směsi zpochybňovat. „Výsledky zkoušek budou navíc znovu ověřovány v dalším povolovacím procesu,“ řekla zástupkyně sdružení Alena Orlíková. Také podle regionální mluvčí společnosti ČEZ Alice Lutišanové spalovací zkouška neprokázala negativní vliv emisí na životní prostředí. Společně ale o odběru směsi zatím nejednají.

O podmínkách spalování nakonec rozhodne Krajský úřad v Ostravě. Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v republice měla začít už před rokem a půl, samotná příprava měla zpoždění dva roky. Čistá Ostrava musela třikrát předložit ministerstvu životního prostředí zpočátku nekvalitní dokumentaci nutnou pro posouzení vlivu likvidace lagun na životní prostředí (EIA). Likvidace lagun má podle Orlíkové začít v září příštího roku.

Ilustrační foto
Ilustrační foto