Náchod: Zničením porostu vznikla veřejná cesta - bez vědomí majitele

Náchod - Josef Pozděna z Náchoda se přesvědčil o tom, že veřejná cesta může vzniknout na soukromých pozemcích i bez vědomí majitele. Na jeho poli si lidé vyšlapali pěšinu a poničili mu část porostu, podle úředníků tak vznikla veřejně přístupná komunikace. Pan Pozděna nyní řeší problém, jak může scelit své čtyři pozemky do jednoho.

Čtyři pozemky Josefa Pozděny byly historicky jednou parcelou. Když pan Pozděna požádal náchodský odbor výstavby o jejich opětovné sloučení, dostal zamítavé stanovisko, kterému nemohl uvěřit: přes jeho pozemky vede veřejná cesta. Josef Pozděna má zlost, avšak ještě více je udivený: „Tady cesta nikdy nebyla.“

Všechny parcely jsou vedené jako orná půda a na mapách cesta značená není. Na poli je však vyšlapaná pěšinka a právě ta je podle odboru dopravy náchodské radnice veřejně přístupnou cestou. Úřad argumentuje zákonem o veřejných komunikacích, vedoucí Odboru dopravy města Náchod Libor Baudyš uvedl, že podle zákona třeba jen vyšlapanou pěšinku nebo znatelně vyjeté koleje lze považovat za účelovou komunikaci. Podle pana Pozděny však byl pouze zničen porost obilí, o nějaké pěšině nemůže být řeč.

Budou-li se zaměstnanci všech úřadů dívat na zákony stejně jako v Náchodě, mohlo by podle Josefa Pozděny docházet k neuvěřitelným situacím: „Pokud si bude někdo zkracovat cestu přes mou zahradu, úřad to může vyhodnotit jako veřejně přístupnou komunikaci.“ Vedoucí odboru Baudyš potvrdil, že v krajním případě by to tak mohlo dopadnout.

Pozděna se proti rozhodnutí odboru odvolal ke krajskému úřadu v Hradci Králové.