Praha chce problém bezdomovectví řešit podle odborníků příliš tvrdě

Praha - Způsob, jakým chce pražský magistrát řešit situaci bezdomovců, považují zástupci organizací pomáhajících lidem bez přístřeší za příliš tvrdý. Plán je podle nich zbytečně represivní, a některá opatření jsou dokonce v rozporu se základními lidskými právy. "Snažíme se problémům spíše předcházet, než je později řešit," nesouhlasí s nimi radní pro sociální politiku Jiří Janeček, který záměr hodlá prosadit ještě letos. "Chceme pomoci těm lidem, kteří to opravdu potřebují a kteří si to zaslouží," konstatoval.

Magistrát chystá pomocnou ruku i černou listinu

Plán by se podle jeho tvůrců v případě přijetí stal první komplexní koncepcí řešení bezdomovectví v Česku. Podle Janečka žijí nyní v Praze asi dva tisíce bezdomovců, kteří jsou často pachateli kriminálních deliktů a nelze ani vyloučit, že by se mohli stát původci epidemií. Chystaný akční plán by pražským bezdomovcům měl zajistit zdravotní prohlídky, rekvalifikační kurzy a následné zaměstnání a ubytování.

Město se podle Janečka snaží pomoci i lidem s mentálním postižením či psychickými poruchami, kteří často mezi bezdomovci jsou. Šancí by pro ně měla být léčba v bohnické psychiatrické léčebně a následné ubytování v ústavech sociální péče.

Pokud bezdomovci projdou rekvalifikací a město jim sežene práci, kterou ale opustí, budou podle Janečka zařazeni na „černou listinu“. Radnice je poté přestane podporovat a rovněž zabrání tomu, aby mohli prostřednictvím nadací čerpat jakoukoli pomoc z městských prostředků.

Organizace pomáhající bezdomovcům: Represe není řešení

Podle Ilji Hradeckého z občanského sdružení Naděje není řešením obtížné situace bezdomovců jejich vytlačení z ulic. Represivní zákaz nepovažuje za právný přístup. „Magistrát se snaží s lidmi, kteří jsou dlouhodobě na ulici, jednat represivním způsobem,“ souhlasí s ním ředitelka časopisu Nový Prostor Dagmar Kocmánková.

Vadí jí také záměr města zavést centrální evidenci nemajetných lidí. Domnívá se, že něco takového je v rozporu se základními lidskými právy. Ocenila naopak nápad na zřízení ambulantní služby, která by lidem bez přístřeší lépe zpřístupnila lékařskou péči.

Podle Hradeckého i Kocmánkové by přijetí akčního plánu v současné podobě dokonce mohlo vést k nárůstu počtu bezdomovců. „Grantová politika se má změnit a nízkoprahová centra, která byla doposud podporována a dávala možnost hygieny, ošacení a základní servis, jsou v útlumovém programu,“ obává se Kocmánková.

„Myslím si, že většina Pražanů chápe jejich situaci, avšak je nutné již konečně nastavit pravidla vzájemného soužití,“ reagoval na výtky Janeček, podle něhož někteří bezdomovci zneužívají dosavadní roztříštěnou pomoc prostřednictvím různých neziskových organizací.