Nádrž Džbán byla vyčištěna, ještě ji čekají opravy

Praha - Pražská vodní nádrž Džbán byla odbahněna a do dvou týdnů by se měla začít napouštět. Kdy se lidé ve vyčištěné a opravené nádrži budou moci vykoupat, není zatím jasné, jde o to, jak vydatný bude přítok. Odbahnění Džbánu, které začalo v květnu, vyčistilo místy až dvoumetrovou vrstvu sedimentů. Jejich odstranění proběhlo v rámci projektu, který je spolufinancován z fondů Evropské unie, a stálo 35 milionů korun. První práce byly zahájeny vloni na podzim.

„V posledních letech docházelo v nádrži v letních měsících k přemnožení sinic, což většinou znamenalo omezení koupání až k jeho úplnému zákazu,“ vysvětlil opravu radní zodpovědný za životní prostředí Petr Štěpánek.

Nyní se stavbaři zaměří na opravu hráze a břehů nádrže a pro zlepšení přístupu do vody vybudují na několika místech kamenné schody. Na levém břehu vznikne mělká zóna pro mokřadní vegetaci, která bude sloužit jako úkryt a hnízdiště pro vodní ptactvo. Po napuštění rybáři do nádrže vypustí ryby.

Vodní dílo Džbán, které bylo postaveno v letech 1966 až 1971 jako rekreační zázemí Pražanů, má vodohospodářskou funkci a je rybářským revírem.