Karlovarskou nemocnici ohrožuje nedostatek personálu

Karlovy Vary - Chybějící personál ohrožuje chod některých oddělení karlovarské krajské nemocnice. Nemocnici dokonce hrozí, že nedodrží dohody s pojišťovnami. Vedení tak hledá způsoby, jak nalákat mladé sestry a lékaře do zdravotnického zařízení. Problémem jsou podle manažerů příliš nízké platy. Nemocnici navíc vzniká riziko, že po zacvičení odborníci na místě nezůstanou.

Kvůli chybějícím lékařům a sestrám už musela nemocnice přijmout různá omezení. „Máme některé stanice uzavřené, některá lůžka na intenzivní péči jsou omezená,“ popisuje aktuální situaci výkonný ředitel nemocnice Jan Ferenc.

Nejhorší situace je na interním, anesteziologicko resuscitačním oddělení a gynekologii. Lékaři i sestry odcházejí do soukromých zařízení, kde dostávají až trojnásobné platy. „Když se nedostávají finance, pak se to odráží v rodině,“ suše konstatuje porodní asistentka Světla Červenková. „Je spousta sestřiček, které mají od práce zničená záda. V nemocnicích je pořád málo pomocného personálu,“ dodává vrchní sestra chirurgie Jana Štulíková.

Lékaři a sestry mezi sebou mluví o tom, že kvůli nízkým platům nemocnice připomíná jakési výcvikové středisko. Mladí doktoři tady získají zkušenosti, které po odchodu potřebují pro soukromé praxe. „Myslím, že každý z mladých kolegů, kteří jsou tady, tímto směrem více či méně uvažuje,“ přiznává primář gynekologického oddělení Miloslav Nesiba.

Do třech nemocnic v kraji by ředitel okamžitě přijal 6 lékařů a 30 sester. Pokud by nezáleželo na penězích, přijal by jich i třikrát víc. Všichni by podle něj měli dost práce. „Sestry zůstaly stát ve všech nemocnicích na 20 000, tím nedosahují průměru platů v republice,“ konstatuje ředitel Ferenc. Vzápětí přiznává, že platí sestrám víc, než dostává od pojišťoven.