Lidická hrušeň se uchází o titul Strom roku

Lidice - Lidická hrušeň přežila jako vůbec jediný strom vyhlazení této vsi v červnu roku 1942. Dodnes je živou vzpomínkou na tehdejší krutou německou mstu. Letos soutěží v anketě Strom roku, aby tak upozornila nejen na svou pohnutou historii, ale hlavně na činy, které se v jejím stínu udály.

Dnes téměř deset metrů vysokou hrušeň vysadila před šestašedesáti lety Anna Peková s obecním strážníkem Vandrlem, a to podél cesty směrující ke škole. Tehdy ještě vůbec netušili, co se jednou pod jejími větvemi odehraje. Potom, co němečtí vojáci obklíčili 9. června 1942 Lidice, se hrušeň následujícího dne stala svědkem „rozdělování“ rodin. A nakonec přežila jako jediný lidický strom.

Antonín Nešpor, který při vyhlazení Lidic přišel o třináct členů širší rodiny, o tom hovoří jako o malém zázraku. „Když trhali kostel, tak museli dát větší nálože a právě ten silný výbuch zlomil stromu korunu,“ vzpomíná Nešpor. Němečtí vojáci vedle vraždění a ničení majetku vytrhali z kořenů taky všechny ovocné stromy, aby už nikdo nezjistil, kde byly původní zahrady domů. „Strom přežil jen díky tomu, že měl nalomenou korunu,“ vysvětluje Nešpor.

Právě kvůli defektu, který je dodnes patrný na kmeni stromu, považovali Němci strom za mrtvý. Ještě než mladičký stromek poničil výbuch, hnalo pod její korunou gestapo všechny muže z jihu na sever do Horákova statku na jistou smrt. Opačným směrem pak němečtí vojáci popoháněli ženy s dětmi do budovy školy. „V podstatě došlo k prvnímu velkému rozdělení obyvatel. A to bylo poslední místo, kde se mohli všichni potkat. Hrušeň si prostě ty lidi pamatuje,“ říká Nešpor.

Podle pana Nešpora má lidická hrušeň i jistou symbolickou hodnotu. „Důležité je si uvědomit, že i když měl strom zlomenou korunu, dodneška je symbolem, že veškeré špatné časy se dají přežít,“ myslí si Nešpor.

Před rokem se jemu a jeho občanskému sdružení podařilo prosadit, aby se Lidická hrušeň stala památným stromem. Letos strom přihlásili do ankety Strom roku 2008, ve které se dostal mezi 12 finalistů. Od 1. srpna pak lidé mohou rozhodovat o tom, který strom se svým příběhem je tím strom roku 2008.