Plzeňští policisté si posvítili na nelegální přistěhovalce

Plzeň - Od dnešního rána jsou cizinci v západočeském městě vystavováni policejním kontrolám, které mají za úkol najít osoby s nelegálním pobytem v České republice. V plzeňském kraji má v pořádku veškeré doklady více než 24 tisíc trvale žijících přistěhovalců. Policejní zátahy na plzeňské ubytovny však dokazují výskyt mnoha cizinců s nepovoleným pobytem na našem území.

Většinu ubytoven provozují agentury, které zároveň zprostředkovávají cizincům práci. Platy od zaměstnavatelů jdou na účet agentury. Ta je vyplácí po odečtení nákladů na bydlení a dalších poplatků, které souvisejí se zaměstnáváním. Agentura si strhává až kolem sedmi tisíc korun měsíčně. Od případných pokut za nedostatky v dokladech se však pracovní agentury distancují. Povinnost uhradit peníze tak přechází na samotné zaměstnance.

„Dnešní akce se zaměřuje především na kontrolu legálního pobytu, pravosti identifikačních dokladů a zároveň plnění povinností i ze strany ubytovatelů,“ uvádí mluvčí Cizinecké policie v Plzni Ilona Vaníčková.