Pražští policisté kontrolují hřiště, jestli tam nejsou injekční stříkačky

Praha - Dětská hřiště a pískoviště v hlavním městě dnes kontrolují už od rána policejní hlídky. Policisté sbírají hlavně nebezpečné věci po narkomanech, jako jsou například použité injekční stříkačky. Jen za desetiminutovou prohlídku okolí garáží na sídlišti v Ďáblicích nalezla hlídka pět stříkaček. Preventivně kontrolní akce Injekční stříkačky - bezpečná a čistá pískoviště - se zúčastňují vybrané hlídky městské policie z několika pražských částí.  

„I když sběr takového nebezpečného materiálu provádí strážníci průběžně během služby po celý rok, jednou za čas přijde na řadu takzvaný velký úklid. Patnáct obvodních ředitelství vyčlení v úterý po jednom vozidle s dvoučlennými hlídkami, které pečlivě zkontrolují dětská hřiště a pískoviště v jejich obvodu,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek, do jehož kompetence bezpečnost v metropoli spadá.

Vše, co strážníci najdou, přijde do speciálních kontejnerů, které pak zlikviduje odborná firma. Zároveň strážníci vyhotoví seznam o počtu zkontrolovaných míst a sesbíraných jehlách a stříkačkách.

Podobná akce se konala naposledy loni v dubnu. Šedesát strážníků při ní zkontrolovalo 242 dětských hřišť a jejich okolí a nenalezli na nich žádný nebezpečný předmět. Je to výsledek pravidelných kontrol strážníků - okrskářů, kteří se hřištím věnují při své běžné hlídkové činnosti. I tak ale děti občas na stříkačky narazí. Městská policie pořádá pravidelné semináře v mateřských a základních školách, kde dětem vysvětluje, co mají s nebezpečnými předměty udělat - nesahat na ně, nekopat do nich a na linku 156 svůj nález oznámit.

Jiná situace nastává, když strážníci místo hřišť kontrolují předem vytipované veřejné prostory, parky a opuštěné domy. Tady strážníci během akce nalezli 146 stříkaček, 87 jehel, dvě sady léků a plechovku s těkavou kapalinou.