Lidé v Chotíkově u Plzně odmítají spalovnu

Chotíkov (Plzeňsko) - Obec Chotíkov u Plzně si vybrala Plzeňská teplárenská jako možnou lokalitu pro vybudování spalovny komunálního odpadu. Této variantě nahrává i fakt, že právě u Chotíkova se už nachází centrální skládka odpadu. Lidé však s plány Plzeňské teplárenské nesouhlasí.

Odpůrci se bojí, že by spalovna znamenala svážení odpadu ze širokého okolí, hluk a škodliviny v ovzduší. „Z ekonomického hlediska nemá cenu stavět menší spalovnu než na 100 000 tun odpadu. Vzhledem k tomu, že to jsou téměř všechny odpady, které v Plzeňském kraji vznikají, tak je to pro obec zásadní problém,“ říká Miroslav Šuta ze Společnosti pro trvale udržitelný život.  

Plzeňská teplárenská ale namítá, že lidé propadají zbytečné panice. Nikdo podle ní další spolupráci Chotíkovu po skončení provozu skládky nevnucuje a spalovnu zatím také ne.

Vše ukáže nová studie, která má určit nejlepší variantu. „Studie bude řešit možnosti, které se v té lokalitě nabízejí. Potom bychom měli společně rozhodnout, která varianta bude pro všechny strany přijatelná,“ dodává ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.  

Odpůrci jsou přesvědčeni, že stejně zvítězí spalovna, a to pro ně znamená jen komplikace. Stěžují si na to, že firma záměrně kolem budoucího projektu mlží. „Rádi bychom, aby Plzeňská teplárenská vyložila jasně karty na stůl. To se dosud nestalo, i když jsme ji k tomu vyzvali,“ stěžuje si Kateřina Stašková ze Sdružení pro udržitelný rozvoj Chotíkova. „Existují čtyři varianty, které uvažují o zpracování odpadu na Plzeňsku, dvě z nich však počítají s velkou spalovnou. Takže je to vlastně padesátiprocentní pravděpodobnost, což je hodně,“ argumentuje zastupitel Plzně za Stranu zelených Jan Zábranský.  

Podrobná srovnávací studie, která odpoví na to, co dál s odpadem v Plzeňském kraji, by měla být hotova do konce roku.

/*json*/{"map":{"lat":49.792446,"lng":13.317626,"zoom":12,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.792446,"lng":13.317626,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/