Na Pardubicku přibylo znečišťovatelů životního prostředí

Pardubice - Životní prostředí v Pardubickém kraji se v posledním období zhoršilo. Svědčí o tom i databáze Integrovaného registru znečištění, do níž byly jen za minulý rok nahlášeny údaje o 106 provozech, které mají špatný vliv na životní prostředí. Životní prostředí nejvíc ovlivňují elektrárny, chemičky a zemědělské podniky.

Elektrárny ve Chvaleticích a Opatovicích nad Labem patří mezi největší znečišťovatele ovzduší v Pardubickém kraji. Vypouštěné látky dlouhodobě sledují i ekologická sdružení. „Jsou to hlavně těžké kovy, které se potom kumulují v životním prostředí, konkrétně z elektráren je to arzen nebo nikl, ale také rtuť,“ vypočítává Jindřich Perlík ze Sdružení Arnika. „Celý proces spalování řídíme tak, aby tvorba škodlivin byla co nejmenší. Nahrazujeme stovky malých výtopen, které by jinak produkovaly mnohem víc škodlivin, než produkujeme my,“ vysvětluje podnikovou strategii mluvčí ČEZu Hradec Králové Šárka Beránková.

Dalšími dvěma podniky v integrovaném registru znečišťovatelů jsou pardubická chemička Synthesia a rafinerie Paramo. Podle svých mluvčích se snaží omezit rizikové provozy, likvidují ekologické zátěže a investují do nových technologií. „Nemáme co skrývat, což dokládá i zveřejňování údajů v integrovaném registru znečišťování,“ uvádí mluvčí společnosti Paramo Jana Iovlevová. „Teď je v běhu investiční akce na přečištění odpadních vod z nitrocelulózy, která se pohybuje kolem 150 milionů korun,“ doplňuje mluvčí chemičky Synthesia Daniel Rubeš.  

Pardubický kraj chce mít více možností, jak sledovat rizikové provozy a zlepšit kvalitu životního prostředí. Úřad má zatím svázané ruce. „Na krajském úřadu se v rovině desítek milionů korun sice vybírají poplatky od znečišťovatelů ovzduší, ale ty se odevzdávají do Prahy, a to je podle mě špatně. Tady bych určitě uvítal, kdyby kraje alespoň částečně byly příjemcem těchto peněz,“ domnívá se vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek.  

Dlouhodobý odpor proti spalovně komunálního odpadu a dalším podobným projektům je důkazem toho, že hlavně kvalita ovzduší je pro obyvatele Pardubického kraje velmi citlivé téma. Podle integrovaného registru zároveň přibývá zemědělských podniků, jejichž živočišná výroba je zdrojem amoniaku.