Středomoravské kraje založily firmu Regionální letiště Přerov

Olomouc - Vedení Olomouckého a Zlínského kraje podepsalo společně se zástupci přerovské radnice smlouvu o založení nové akciové společnosti Regionální letiště Přerov. Ta se má starat o civilní část plánovaného letiště v Bochoři na Přerovsku. Areál vznikne rozšířením místní vrtulníkové základny a bude stát stovky milionů korun.

Podle olomouckého hejtmana Ivana Kosatíka by letiště v Bochoři mohlo začít fungovat jako mezinárodní letiště v horizontu pěti let. „V první fázi bude potřeba vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům na letišti a připravit projekt, se kterým se budeme ucházet o dotace. S velkými investicemi bude možné začít za tři roky,“ uvedl Kosatík.

Samosprávy se již s armádou dohodly, že jí na opravy areálu poskytnou v následujících dvou letech 37 milionů korun. Dalších 63 milionů korun přidá armáda. Zbytek peněz bude nově založená společnost hledat v evropských fondech.

Letiště se smíšeným provozem regionu střední Moravy podle hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše chybí a mělo by zvýšit jeho konkurenceschopnost. „V regionech, které mají dálnice, kapacitní železnice a letiště, je život, je průmysl, zdravotnictví či kultura. Nechceme si hrát na velké letiště, chceme však být tranzitně připojení na letiště v Praze, ve Vídni a ve Frankfurtu,“ uvedl Lukáš.