Bumerangový efekt autobusové krize

Ústí nad Labem - V roce 2006 vypověděl Ústecký kraj smlouvu dopravnímu podniku a najal si nové dopravce. Hlavním cílem tohoto kroku bylo zlepšit dopravní obslužnost a snížit náklady. Po dvou letech však není žádný důvod ke spokojenosti a krize z roku 2006 se tak vrací. Služby neodpovídají představám kraje a ten proto dopravcům rozdává vysoké pokuty. Jednomu z nich, firmě BusMat, teď úřad dokonce hrozí vypovězením smlouvy.

Staré autobusy, jejich malá kapacita a uvádění nepravdivých údajů jsou nejčastějšími prohřešky, za které rozdává krajský úřad autobusovým dopravcům pokuty. Aktuálně je největším hříšníkem firma BusMat plus, která zajišťuje dopravu na Lounsku. Kraj jí vyměřil skoro dvousettisícovou pokutu. „Často mění jízdní řády a někdy ani ty autobusy nejedou tak, jak mají,“ stěžuje si jedna z cestujících. „Své lepší autobusy poskytovali zájezdům a rekreacím do zahraničí a ty horší zůstávaly na cestující, tedy na nás,“ přidává se další z cestujících.

Cestující si na BusMat plus stěžovali opakovaně. Kraj proto ještě přitvrdil, firmě dal na odstranění nedostatků čas do druhé poloviny října. V krajním případě jí může vypovědět smlouvu. „Pokud dopravce prohřešky nenapraví a ani se nedohodne s krajem na rozvázání smlouvy, tak potom bude smlouva vypovězena,“ konstatuje mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje Veronika Kindlová. „Všechny nedostatky, které jsme měli, jsem už dal do pořádku,“ oznamuje jednatel BusMat plus Miloslav Matyáš.

Opoziční zastupitelé jsou přesvědčeni, že podobným problémům mohl kraj předejít, kdyby předloni nevypověděl smlouvu Dopravnímu podniku Ústeckého kraje. Úřad se brání a tvrdí, že na autobusové krizi nakonec vlastně vydělal. „Zatímco před dvěma roky jsme za jeden kilometr platili zhruba 39 korun, teď je to v průměru 31 korun,“ hájí předchozí kroky kraje Veronika Kindlová. „Ta krize byla uměle vyvolána a její dopad je negativní, nikoli pozitivní,“ trvá na svém hodnocení zastupitel Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna.

S podobnými problémy jako Busmat plus se loni potýkala i Severočeská dopravní. Vypovězení smlouvy se nakonec vyhnula tím, že fúzovala s jiným dopravcem.