Stavební úřad Prahy 13 zlegalizoval stavbu bytových domů ve Stodůlkách

Praha - Před několika měsíci uspělo občanské sdružení z Prahy 13 se stížností u ministerstva pro místní rozvoj na to, že stavební úřad investorovi schválil zastavět větší plochu, než jakou umožňuje územní plán. Úředníci ale teď domy dodatečně povolili.

Zástupci občanského sdružení říkají, že stavební úřad Prahy 13 nadržuje investorovi, který ve Stodůlkách staví bytové domy tím, že mu porušením územního plánu povolil překročit limit zastavěnosti, což při prodeji bytů představovalo o několik desítek milionů vyšší zisk. Podali stížnost u ministerstva pro místní rozvoj a uspěli. Stavební úřad v novém řízení sice mohl rozhodnout o částečném odstranění stavby, ale neudělal to.

Vedoucí Odboru výstavby MČ Praha 13 Daniela Filipcová potvrdila, že stavby je možné dodatečně povolit. Právní zástupce DG Development Jiří Vaněk považuje veškeré námitky za bezdůvodné. Občanské sdružení Motolský ordovik nevidí jinou možnost, než se proti rozhodnutí stavebního úřadu znovu odvolat.

Budoucí majitelé bytů jsou postupem občanského sdružení rozhořčeni. Už od června netrpělivě čekají na to, až se sem budou moci nastěhovat. Novým odvoláním se teď termín možné kolaudace opět oddaluje. Nepříjemná situace čekatelů na byt ale zástupce sdružení asi neobměkčí. Naopak, stavebnímu úřadu vyhlásili válku a společně s dalšími sdruženími zakládají spolek, který má na činnost stavebního úřadu lépe dohlížet.