V Plzni začínají s integrací cizinců

Plzeň - V Plzni přibývá cizinců, už zhruba každý desátý zaměstnanec v této západočeské metropoli je ze zahraničí. A přijíždějí další, proto zdejší radnice jako vůbec první město v republice řeší situaci ve spolupráci s ministerstvem vnitra pomocí speciálního programu na integraci cizinců.

 

Nyní je v Plzni oficiálně 16 tisíc zahraničních pracovníků, kolik jich však je ve skutečnosti, nikdo neví. Neexistuje totiž žádná centrální evidence, což není problém jen západočeské metropole. Žádné jiné české město s výjimkou Mladé Boleslavi nemá tolik zahraničních přistěhovalců. Z toho logicky pramení řada problémů, především vzrůstající kriminalita. Pokud se zde cizinec dopustí trestného činu, je jen těžko dosažitelný - většinou není, kde ho hledat. Nemusí však jít pouze o trestné činy, cizinci velmi dluží dopravním podnikům na pokutách. Nikdo navíc neví, jakými chorobami cizinci trpí, v některých případech je riziko nákazy v pracovních kolektivech opravdu vysoké. Množí se stížnosti občanů a množí se i stížnosti cizinců, kteří hledají pomoc s některými problémy. To všechno vedlo plzeňskou radnici k závěru, že přišel čas situaci řešit.

Plzeňský projekt zaměřený na integraci cizinců je vůbec první v České republice. Snahu o řešení problému s tzv. pracovní migrací podpořilo státní dotací i ministerstvo vnitra. Koordinátorka projektu Martina Hánová uvedla, že prvotním iniciátorem bylo město Plzeň, které určité informace o situaci cizinců na území města podalo ministerstvu vnitra. Hlavním cílem projektu je zmapování skutečného počtu cizinců v Plzni. Počítá se ale i s jejich jazykovým vzděláváním a vydáváním informačních brožur, k dispozici budou i kontaktní centra nebo asistenční služby včetně doprovázení cizinců na úřady. Náměstkyně primátora města Plzně Marcela Krejsová (ODS) dodala: „Cizinci často přicházejí do našeho prostředí, aniž by měli jakékoli informace o tom, do jakého kulturního prostředí přicházejí, co jsou jejich povinnosti i jaká mají práva.“ Martina Hánová dodala, že součástí projektu je vznik interdisciplinárního týmu, kde jsou odborníci z různých oblastí a který zaštiťuje celý projekt.

Iniciátoři projektu navíc doufají, že jejich zkušenosti přispějí také k určitým legislativním změnám. Podle senátora Jiřího Bise (ČSSD) je nejzásadnějším krokem stanovení vztahu města jako zaměstnavatele a pracovníků, město by mělo být rovnoprávným partnerem.

Kvůli problémům s cizinci především v okrajových částech města vznikla v Plzni dokonce i nová policejní služebna a začala tu fungovat speciální tísňová linka pro občany.

/*json*/{"map":{"lat":49.747485,"lng":13.377604,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.747485,"lng":13.377604,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/