V Přerově se konala výstava železničních modelářů

Přerov - Přerovský klub železničních modelářů a přátel železnice o víkendu prezentoval novinky, které obohatily jedno z největších kolejišť v republice. 321 metrů kolejí, 50 vlakových souprav, 4 tisíce stromů i se šiškami, 250 postav lidí a 113 výhybek - to vše bylo 87krát zmenšeno. Modely přilákaly desítky železničních nadšenců či bývalých drážních zaměstnanců.

Výstava návštěvníky přenesla do 70. let minulého století, do doby normalizace. K vidění byly starší motorové i elektrické lokomotivy. Jan Dostál z Klubu železničních modelářů a přátel železnice Přerov popsal, že k vidění byla i přechodná stanice do Rakouska včetně aut pohraniční stráže, pohraničníků, celní i pasové kontroly.

Upravit 35metrové kolejiště i modelovou krajinu tak, aby se vše co nejvíce přiblížilo reálu, to jsou hodiny práce, jak potvrdil Tomáš Horák z Klubu železničních modelářů a přátel železnice Přerov. Pět let je železničním modelářem také 18letý Jan Sovadina. Ke koníčku ho přivedl bratr. „Postavil jsem si vlastní mašinu, ale vzhledem k tomu, že je menší než tyto vystavené, tak plánuji postavit ještě jednu,“ prozradil.

Další výstava proběhne 29. a 30. listopadu. Zaměřená bude na dopravní prostředky současnosti.