Z areálu bývalé obalovny u Bochova unikají nebezpečné látky

Karlovarsko - Případem úniku nebezpečných látek u Bochova se inspektoři z České inspekce životního prostředí zabývají už přes dva roky a rozhodli, že za to udělí milionovou pokutu. Majitel areálu se ale chce bránit před soudem. Tvrdí, že za problém nenese zodpovědnost, protože vznikl ještě před privatizací.

Do přírody se podle inspekce dostávají nebezpečné chemikálie, které jsou nasáklé do hlíny pod bývalou výrobnou asfaltových směsí. Vedoucí České inspekce životního prostředí Karlovy Vary Luboš Bednář informoval, že odpadní vody, které odtékají z lokality a jsou kontaminované bifenyly, se dostávají do povodí vodárenské nádrže Stanovíce a do povodí Lomnického potoka.

Společnost, která areál vlastní, podle mluvčího bez povolení upravila kanalizaci a kontaminovaná voda kvůli tomu neteče do čistírny, ale rovnou do přírody. Mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský potvrdil, že v hodnotách přibližně desetkrát přesahují limity pro vypouštění odpadních vod. Ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová upozornila, že bifenyly jsou znečišťující látky, které mají velký vliv na zdraví člověka.

Společnost, která areál vlastní, argumenty inspekce odmítá. Proti pokutě se odvolala. Předseda představenstva říká, že není spravedlivé, aby soukromá společnost sama platila odklízení znečištěné hlíny. Předseda představenstva společnosti Karlovarské silnice Vladimír Boršek doplnil, že tato ekologická zátěž vznikla ještě před privatizací. Dále říká, že se kontaminovaná voda nešíří tak daleko, jak uvádí inspektoři.

Ti ale tvrdí, že malé množství škodlivé látky se dostává až do Lomnického potoka, který ústí do vodárenské nádrže. Česká inspekce životního prostředí už připravuje další kontrolní akci, při které prověří, jestli (a případně v jakém množství) unikají nebezpečné látky do Stanovické přehrady.

/*json*/{"map":{"lat":50.2190946204,"lng":13.097076416,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.152266272563,"lng":13.053131103516,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/