Vězni v Pardubicích zneužívají záchrannou službu

Pardubice - Na časté a mnohdy zbytečné výjezdy do pardubické věznice si už dlouhodobě stěžují záchranáři. Vyjíždějí tam průměrně dvakrát za den a podle nich už je situace neúnosná. Hledali tedy s vedením věznice nové řešení. Nakonec ho našli.

V pardubické věznici je něco kolem šesti set vězňů. Za rok 2007 tam záchranáři vyjeli sedmsetkrát. Většinou úplně zbytečně. A k lepšímu se to nezměnilo ani letos. „Oproti běžné populaci je podíl výjezdů do věznice zhruba desetinásobný,“ konstatuje vedoucí lékař pardubické záchranky Otomar Kušička.  

Vězni si nechají přivolat záchrannou službu třeba jen pro zpestření dne. Ovšem takový výjezd stojí peníze a hlavně čas. „Výjezdy, které tam řešíme, nejsou úplně indikovány a ta posádka je několik desítek minut v podstatě nedostupná,“ říká doktor Kušička. „Ve všech případech, kdy došlo ke zneužití lékařské péče, postupujeme standardně. To znamená, že odsouzený může být, a také je, za takové jednání kázeňsky potrestán,“ připomíná mluvčí pardubické věznice Martin Kocanda.  

Ovšem podle lékařů se zneužití záchranné služby posuzuje obtížně. Musí ošetřit i drobné zdravotní potíže. A to si vězni dobře uvědomují. Vedení pardubické věznice nespokojenost záchranářů částečně uznává. A situaci chce pokud možno rychle vyřešit. „Ve věznici bude sloužit vězeňský lékař až do 19:00 hodin. Mimo tuto dobu bude vždy jeden lékař k zastižení na telefonu,“ uvádí Martin Kocanda.  

Ovšem záchranáři k tomu dodávají: Nakolik bude toto řešení správné, ukáže až čas.