Tříkrálový mumraj zaplnil pražské Hradčany

Praha - Biblický příběh Tří králů přilákal dnes na pražské Hradčany davy lidí. Od Arcibiskupského paláce se Kašpar, Melichar a Baltazar na velbloudech vydali za doprovodu bubnů do pomyslného Jeruzaléma. Jejich pouť zasněženým městem skončila na Loretánském náměstí, kde se poklonili Ježíškovi a předali mu dary.

Své dárky mohli k živému betlému přinést i další lidé, kteří chtějí obdarovat nemocné děti. V úterý je pořadatelé akce ze sdružení Mládež Idente zanesou dětským pacientům do motolské nemocnice.

„Cílem tohoto průvodu je obnovit příběh Tří králů. Není to ale jen divadelní představení. Tři králové jsou symbolem křesťanské víry. Je to příběh, který se odehrává v srdci každého z nás,“ komentoval akci Alberto Giralda ze sdružení Mládež Idente.

Video Vstup reportérky Pavly Sedliské
video

Vstup reportérky Pavly Sedliské

Sdružení Mládež Idente pořádá podobné akce v předvečer tříkrálového svátku již několik let. Katolická církev si v liturgickém kalendáři připomíná 6. ledna slavnost Zjevení Páně či Tří králů. Tento den získal v lidových zvycích výrazné místo. Svátkem Tří králů končí na katolickém venkově vánoční období. Venkovské tříkrálové obchůzky koledníků nahrazuje v poslední době Tříkrálová sbírka České katolické charity.

Zlato, kadidlo a myrhu přinesli podle legend tři mudrci Ježíškovi do Betléma. Za krále byli zaměněni koncem 12. století. Ve stejné době se poprvé objevila jejich tři jména. Písmena K+M+B, považovaná za iniciály Tří králů, jsou podle některých výkladů zkratkou latinského požehnání domu či příbytku.

Tříkrálový průvod
Tříkrálový průvod