Moravskoslezský kraj sužuje otravný smog

Ostrava/Karviná - Moravskoslezský kraj se dnes opět ponořil do hlubin smogu. Ještě včera měřené emise v ovzduší nijak nepřekračovaly stanovené limity, ale se změnou počasí se proměnilo také ovzduší. Dnes ráno naměřili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) především na Karvinsku až čtyřnásobné překročení stanovených limitů pro výskyt polétavého prachu.

Severní Morava patří k regionům, které mají dlouhodobě nejšpinavější ovzduší nejen v ČR, ale také v Evropě. Zprávy o stavu životního prostředí přisuzují ostravskému ovzduší vysoké znečištění karcinogenními látkami, které se vážou na drobný polétavý prach a dostávají se s ním hluboko do dýchacího ústrojí.

„Smog“

Smog je označení pro chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví.

Video Telefonát Dagmar Famfulíkové
video

Telefonát Dagmar Famfulíkové

Ve dnech se zvýšenou koncentrací emisí v ovzduší by se lidé, především ti se zdravotními obtížemi, senioři nebo osoby s dýchacími problémy, měli vyhnout fyzické námaze a delším pobytům venku.