Na Vysočině přibudou nové rezervace

Jihlava - Kraj Vysočina dává do pořádku zřizovací dokumenty přírodních rezervací a památek. V naprosté většině totiž tyto dokumenty obsahují chyby. Připravuje se také vyhlášení nových rezervací.

Velká většina přírodních památek nebo rezervací na Vysočině vyhlašovaných v letech 1930 až 2002 má chyby ve zřizovacích dokumentech a jsou špatně vyznačeny v mapách. Kraj Vysočina je teď postupně napravuje. „Chceme, aby to odpovídalo legislativním předpisům a katastru, takže dochází k velkým úpravám těchto dokumentů,“ říká radní kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý. „Probíhá také revize plánu péče, protože každá přírodní památka a rezervace musí mít plán péče, jak v ní hospodařit,“ dodává ředitel střediska ekologické výchovy Josef Zetěk.

Přírodní rezervace se tak musejí znovu vyhlašovat, tento týden například rezervace U Milíčovska na Pelhřimovsku. Vznikají ale i nová chráněná území. Naposled k tomu došlo loni, kdy vznikla rezervace Doupský rybník na Jihlavsku. „Budou určitě vznikat další chráněná území, která tyhle stávající doplní, protože pořád je ještě v kraji Vysočina co objevovat,“ je přesvědčen biolog Václav Křivan. „Kraj Vysočina má ve svém rozpočtu peníze, které na tuto oblast poskytuje, je to víc jak pět milionů korun,“ dodává radní Zdeněk Ryšavý.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Také do šesté výzvy operačního programu Životní prostředí kraj podal žádost asi o 6,5 milionu korun. Chce je použít na zmapování dalších evropsky významných lokalit. Ze 172 chráněných území v kraji bylo 57 zařazeno mezi evropsky významné. „Jde o různé mokřady, rašeliniště, suché pastviny staré a podobně,“ vypočítává Josef Zetěk.

Nejvíce chráněných lokalit na Vysočině, a to padesát čtyři, je zatím vyhlášeno na Žďársku.