Z centra Ostravy zmizí na dvě stovky vzrostlých lip

Ostrava - Úředníci ostravského magistrátu chtějí pokácet lipovou alej v Komenského sadech v centru města. Pokácet se podle jejich plánů má na dvě stě vzrostlých stromů, převážně lip. Své rozhodnutí zdůvodňují tím, že stromy představují bezpečnostní riziko a stojí v cestě kompletní revitalizaci parku. Ekologům i řadě obyvatel města se kácení nezamlouvá.

„Obnova aleje je dílčím krokem v dlouhodobé probíhající rekonstrukci celého parku, která má za cíl zvýšení bezpečnosti i kvality zeleně,“ vysvětlila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská. Dodala, že při správním řízení nebylo prokázáno, že by se vykácení aleje negativně odrazilo na kvalitě ovzduší ve městě. Výměnou za likvidaci aleje chce magistrát vysadit osmdesát zapěstovaných vzrostlých stromů.

Proti záměru úředníků se ostře staví občanské sdružení Svatý Václav. Jeho členové poukazují zejména na nedostatky znaleckého posudku, o který se rozhodnutí magistrátu opírá. „Jeho stručnost je zarážející. Navíc měl být vypracován v období plné vegetace, což nebyl. Jeho vznik od začátku provázely těžkosti a posudek nebyl dodán ve stanoveném termínu,“ uvedl zástupce sdružení Ivo Kaleta.

Sdružení Svatý Václav se chce proti rozhodnutí magistrátu odvolat. Pokud tak skutečně učiní, bude spor řešit krajský úřad.