Kvůli stavbě domků byl zničen vzácný biotop

Praha - Developerská společnost, která plánuje, že v okrese Praha-východ postaví třicet rodinných domků, už začala s kácením dřevin na pozemku. A to i přesto, že proti stavbě protestují ornitologové a nepřeje si ji ani krajský úřad. Vzácný biotop, kde žijí chránění živočichové, byl zdevastován bez ohledu na nesouhlas ochránců přírody a řady ekologických skupin a organizací.     

Ještě koncem ledna bylo Cvrčovické údolí hustě zalesněné, dnes jsou však téměř všechny dřeviny vykácené. Ornitologové přitom upozorňovali, že v oblasti žije více než třicet druhů chráněných živočichů. „Jednalo se pouze o čištění orné půdy a čištění starého sadu, nebyl zde pokácen jediný větší strom,“ tvrdí spolumajitel pozemku Lumír Berčík. „Vykácení těch dřevin prakticky znamená, že tamní chráněné druhy ptactva z lokality pravděpodobně samy vymizí,“ předpovídá podolanský zastupitel pro životní prostředí Filip Dragoun.

Investor se ale brání a říká, že se kácet muselo. Odvolává se přitom na podmínku, kterou stanovila Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. A navíc kácení schválil i starosta Podolanky. „Máme tu podmínku, že do osmadvacátého února musí být ukončeno kácení dřevin na pozemku. Ty náletové dřeviny tam samozřejmě vadí,“ dodává Lumír Benčík. „Možná jsme měli s tím stanoviskem pár dní počkat, protože v době, kdy jsme ho vydali, tak jsme ještě neměli stanovisko krajského úřadu,“ přiznává chybu starosta Podolanky Josef Štveráček.

Kraj se totiž nakonec rozhodl, že firmě výjimku, tedy povolení ke stavbě, neudělí. A to paradoxně navzdory tomu, že CHKO Kokořínsko výjimku vydalo. Proti té se ale odvolali ornitologové i myslivci. Odvolání teď řeší ministerstvo životního prostředí a do případu se vložila už i inspekce. „Vykácením keřů byl zničen reprodukční biotop pro ťuhýka obecného. Zároveň není ani vyloučeno, že budeme zahajovat v této věci správní řízení,“ uvádí mluvčí České inspekce životního prostředí Ivana Awwadová.

Ministerstvo životního prostředí by mělo o platnosti výjimky rozhodnout do tří měsíců. Věc budou řešit také podolanští zastupitelé. Uvažují dokonce i o změně územního plánu.