Zájem o odpadky v západních Čechách klesá

Sokolov - Světová hospodářská krize a radikální pokles poptávky ohrožuje už také pracně budovaný systém třídění komunálního odpadu, v některých regionech se dokonce mluví o jeho kolapsu. Takovou zkušenost mají mimo jiné v Sokolově v západních Čechách. Tamní technické služby musely změnit odběratele, pomoc slíbilo město a ministerstvo životního prostředí slíbilo, že poptávku po recyklátech podpoří. Regiony jsou však do budoucna skeptické.

Sokolovské technické služby požádaly na začátku roku město o zvýšení cen za odvoz skleněného, papírového a plastového odpadu o 18 procent. Důvodem je skutečnost, že regionální velkoodběratel postavil dosavadní cenové relace na hlavu. Za sklo ještě platí, i když jsou částky menší. Za tunu papíru platil dosud 700 korun, teď naopak chce od technických služeb 1785 korun. Za plasty, které dřív odebíral zadarmo, chce 1190 korun. „Loni jsme dostali za odevzdaný vytříděný odpad zhruba 400 tisíc korun, letos bychom museli zaplatit cca jeden a půl milionu korun,“ potvrdil ředitel Sokolovských technických služeb Pavel Dlouhý.

Sokolovské technické služby změnily odběratele, je vzdálenější a tak narostly přepravní náklady. Drží však princip nula od nuly pojde. Nic neplatí, ale nic také nechce, říká: zatím. „Exportujeme do Číny a na konci roku 2008 vznikl problém: Čína přestala odebírat ve velké míře, až vlastně zastavila odběr,“ prohlásil ředitel společnosti RESUR, odběratele tříděného odpadu, Radim Teuer. Sokolovská radnice uhradí ztrátu ze svých rezerv, zatím nechce zvyšovat poplatky za odvoz odpadu lidem. Její zástupci si myslí, že by všem svůj díl odpovědnosti měl převzít i stát. Vedoucí poradce ministra životního prostředí Daniel Vondrouš slibuje: „Ministerstvo podpoří poptávku po recyklátech při svých projektech a vláda bude usilovat o snížení DPH na recykláty na evropské úrovni.“

V regionech však na takovou pomoc příliš nevěří. Každopádně poukazují na to, že situace kolem odpadů je paradoxní, za uloženou tunu netříděného směsného zatěžujícího odpadu se totiž zaplatí 1136 korun, za tunu tříděného papíru, tedy užitečné suroviny, 1785 korun. Samotný tříděný odpad je vlastně zboží, jsou to suroviny pro další zpracování, jejich sběr a třídění výdělečné být nemůže, dotuje se. Města s pomocí státu a peněz z Evropské unie nakoupila kontejnery a nemálo prostředků i úsilí investovala do osvěty, aby lidé pochopili, jak šetřit přírodu a zdroje.

Křehký ekonomický systém držely nad vodou příjmy za prodej separátů velkoodběratelům, to se však koncem roku radikálně změnilo k horšímu.

/*json*/{"map":{"lat":50.181397,"lng":12.639736,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.181397,"lng":12.639736,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/