Buldozery srovnaly se zemí unikátní biotop, prý na to měly povolení

Plzeň - Na zničení jedné z nejcennějších lokalit na Plzeňsku stačil bagrům a buldozerům jediný víkend - ochránci přírody navíc tvrdí, že to byl záměr. Jedná se o starý lom v Koterově u Plzně. Navzdory tomu, že v místě podle ochranářů žijí desítky chráněných živočichů a rostlin, tam stavební firma začala s terénními pracemi pro vybudování recyklační linky na stavební odpad. Případem se už zabývá Česká inspekce životního prostředí.

Stavební firma se hájí, buldozery vjely do bývalého lomu na základě platného povolení. „Je to schváleno od životního prostředí. Nejsme si vědomi nějakých věcí, které by nebyly zákonné,“ uvedl k tomu Václav Hejret z firmy APB. „V lokalitě došlo k pokácení několika stromů. Na to měla firma platné povolení, avšak s podmínkou, že nesmí poškodit biotop v okolí. Povolení měla i na demolici starých objektů, které na území jsou. Tím však legální kroky končí,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň Zbyněk Sevelka.

Podle zjištění inspektorů byl biotop poškozen při budování pomocné technické komunikace, stroje pokácely stovky dřevin včetně nejcennějších keřových porostů. Byl například rušen výr, který má právě dobu rozmnožování a v oblasti už letos pravděpodobně nezahnízdí, uvedl Sevelka. Viníka zatím inspekce neurčila, závěry by mohla znát do týdne. Prokáže-li pochybení, zahájí s firmou správní řízení. Z pohledu zákona na ochranu přírody může uložit sankci až do výše milionu korun.

Koterovský lom se stal stanovištěm živočichů a rostlin proto, že nebyl 30 let využíván a postupně zarostl. Od roku 1997 v lokalitě hnízdil výr velký, vyskytuje se tam slavík obecný, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, žluva hajní a další. „Zjistilo se, že ta lokalita je opravdu cenná, že by se spíše měla vykoupit, než tady cokoli páchat. Tak si myslím, že majitel firmy to velmi rychle pochopil a přes víkend tady zrealizoval, co zrealizoval, protože teď už si tady může postavit, co chce,“ zlobí se ornitolog Karel Makoň. Povolení na vykácení stromů a demolici objektů vydal druhý městský obvod města Plzeň.